Bestilling av nøkler

Håndtering av seksjonens nøkler
Våre seksjoner har fem ulike nøkler. Det er nøkler til postkasse, søppelluke, skap til avlesning av strømforbruk, inngangsdør og leilighet samt garasjen.

 

Tre nøkler må seksjonseier kopiere selv etter behov
Nøkkel til postkassen og søppellukene kan seksjonseier kopiere i en vanlig jernvareforretning, f.eks. på Jernia i Karenslyst Allé, på CC Vest eller et annet sted.  Alle har like nøkler til søppellukene, så dersom du har mistet din siste kopi, kan du spørre om å låne naboens og få den kopiert opp.  Nøkkel til skapene med strømmålere i garasjen er en s.k. OLU nøkkel som kan kjøpes fritt på samme jernvareforretning.

Bestilling av ekstra nøkler til egen leilighet og garasje
Tidligere måtte vi bestille våre nøkler via OBOS.
Da bestilling via OBOS medfører et ekstra gebyr, har styret besluttet av seksjonseiere nå skal bestille ekstra nøkler til leilighet og garasje via dette web-skjemaet.

Dersom du skulle ha problemer med å fylle inn skjemaet som er linket over, kan du sende en vanlig e-post til styret via denne linken.

Tittel på slike e-poster skal være «Bestilling av nøkler»
Meldingsteksten må inneholde informasjon om navn, telefon, adresse, e-post og leilighetsnummer på bestillende seksjonseier samt kode/nummer på nøklene vedkommende har i dag og som ønskes kopiert.  Dersom seksjonseier ønsker at en annen person skal hente nøklene, må vedkommendes navn og telefonnummer også oppgis.

Ved mottak av slike bestillinger sjekker styret at bestillingen kommer fra en reell seksjonseier før vi ber om å få nøklene produsert av Lås og Nøkkel AS.

NB! Det er ingen andre som har kopi av nøkkelen til din leilighet!
Derfor er det svært viktig at alle noterer seg hele koden med bokstaver og tall til din inngangsdør. Dersom du mister din siste nøkkel uten å ha skrevet opp denne koden, må låsen til din inngangsdør bores opp før låsesmeden kan produsere ny lås og nøkkel kan produseres.  Slike operasjoner blir naturlig nok ekstra kostbare. Dette gjelder også nøkkel til postkassen din.  Seksjonseier må i slike tilfeller også være tilstede under denne operasjonen legitimere seg og bekrefte sin bestilling av slike inngrep.

Pris og produksjonstid:
Nøkler til Hoffsveien 6 koster ca 700 kroner og tar ca 10 dager å få levert til Lås og Nøkkel AS fra en ekstern leverandør.

For Hoffsveien 8 og 12 koster ekstra nøkler 325 kroner. Det tar typisk 2-3 dager før de kan hentes.

Nøkler til garasjen koster 360 kroner og tar 2-3 dager før de kan hentes.

Henting av nøklene
Når nøklene er produsert, får bestillende seksjonseier eller den som er bemyndiget av denne til å hente bestillingen beskjed om at nøkler kan hentes hos Servicesentralen Lås og Nøkkel AS i Neuberggata 21 på Majorstuen i Oslo.  Husk å ta med legitimasjon.


Hilsen styret