Ny krasj i vårt søppelnedkast

Som vist på bildet her, har vi nok en gang fått en betydelig bulk i vår ytterste luke for søppeldeponi.

Sannsynligvis er det, som forrige gang, en lastebil som har levert varer til Rema1000 eller Posten.

 

 

 

Forrige gang vi fikk dette reparert, mottok vi informasjon om ca. tidspunkt for hendelsen. Dette brukte vi til å kontakte vaktmester i Hoffsveien 4 («Rambøll-bygget»), som sjekket gjennom videoopptak og skaffet et bilde av påkjørselen. Dette ble brukt til å spore opp transportøren, som tok ansvar for skaden via sitt forsikringsselskap.

Dersom noen har observert noe, eller vet noenlunde når dette kan ha skjedd, vil vi sette pris på informasjon om dette.

Så langt styrets medlemmer har observert, kan dette ha skjedd i går (onsdag 5.12.), men det er langt fra sikkert.

Styret ville satt stor pris på en melding om noen har gjort en observasjon, f.eks. et tidspunkt der man er rimelig sikker på at det fortsatt kun var en liten bulk, og et tidspunkt der man har observert denne større bulken for første gang.

Styret kan kontaktes med en melding om dette her.

Styret har bedt om et tilbud på reparasjon av denne luken og plassering av et påkjørselsvern (en stor og tung sten plassert på hjørnet utenfor luken).


Hilsen styret