Undersøkelse om problemer med internett

Styret har mottatt enkelte meldinger om ustabilt internett. Før vi eventuelt går videre til vår leverandør (Get) med dette vil vi å kartlegge omfanget av disse problemene.

Vi ber derfor om at så mange som mulig svarer på pollen i vår facebook-gruppe.


MvH Styret