Foreløpig konklusjon angående skjeggkre

Vi viser til en tidligere sak om at en beboer har registrert skjeggkre i sin leilighet.

Styret ba alle seksjonseiere om å melde fra dersom flere hadde observert skjeggkre, og mottok kun et begrenset antall tilbakemeldinger. Basert på disse foreløpige tilbakemeldingene kommer styret ikke til å tilrettelegge for en felles aksjon på det nåværende tidspunkt.

Det er heller ikke lenger slik at skjeggkre ikke kan bekjempes, da det har blitt utviklet nye effektive metoder de siste årene. Les mer om skjeggkre hos folkehelseinstituttet.

På generelt grunnlag oppfordrer vi seksjonseiere som opplever skadedyrproblemer om å ta kontakt med et firma med nødvendig kompetanse for en utredning. I følge våre vedtekter er seksjonseiere også pålagt å melde fra til styret dersom det oppdages skadedyr.


MvH Styret