Rengjøring av garasjen 7. mai

Sameiets partner 1 Hjelpende Hånd vil foreta årlig vask av garasjen 7. mai 2020.

Vi ber om at ingen biler er parkert i garasjen i tidsrommet 12-20 denne dagen.

Våre gjesteparkeringsplasser kan benyttes av beboere i denne perioden.


MvH Styret