Tips om vedlikehold og akutte situasjoner

Her vil vi publisere informasjon til hjelp for oppussing samt råd og tips om løpende vedlikehold.

  • Våre standard fargekoder finner du her.
  • Tips og erfaringer med periodisk (f.eks. månedlig) rensing/vedlikehold av sluk på badet finner du her.
  • Tips til rensing/vedlikehold av avtrekksvisfte på kjøkkenet finner du her.
  • Vi minner om at alt arbeid med faste elektriske installasjoner, rørleggerarbeid, endringer / vedlikehold av våtrom og lignende må utføres av sertifiserte fagfolk.
  • Se informasjon om branvarslere og vedlikehold av disse her.
  • Vedlikeholdshåndbok (FDV instrukts/leilighetsperm) for leilighetene finner du her.

 

KONTAKTPUNKTER FOR VAKTMESTERTJENESTER etc:

NB! Normalt skal vaktmester kun kontaktes via styret. Dersom en beboer kontakter vaktmester på eget initiativ, vil vedkommende måtte påregne å betale eventuelt bestilte tjenester selv.

1 Hjelpende Hånd AS

ServiceTelefon: 02460

Epost: service@1hh.no

Nødtelefoner utenom åpningstid (Emergency call numbers):

Akutt vannlekkasje: (Acute waterleak)

Rørleggervakta tlf 23 12 65 50

Ved HEISSTANS: Varsle KONE på telefon 04347

 • Akutt skadesanering (Acute heavy damage):

  Polygon tlf 22 28 31 10