Montering av ny garasjeport 4 august (utsatt fra tidligere annonsert 28 juli)

Vi viser til tidligere innlegg om at vår garasjeport trenger reparasjon etter at den ble kjørt inn i av en bil.

Styret har vurdert nødvendig fremdtidig vedlikehold av den gamle porten i forhold til merkostnaden av en helt ny port og funnet at det er økonomisk fornuftig å investere i ny port (ca 18000 kr utover det forsikringen dekker).

Den nye garasjeporten monteres tirsdag 4 august, i tidsrommet 08-1530. Vi ber alle som har mulighet til å kjøre inn/ut utenom dette tidsrommet slik at forstyrrelsene for montøren minimeres.

Vi vil sende ut SMS-varsel en dag i forveien.


MvH Styret

Garasjeporten synger på siste verset

Som mange sikkert har merket har garasjeporten vår begynt å jamre seg noe veldig når den går opp og ned. Samtidig er det en besynderlig bulk i porten.

Det hele skriver seg fra en hendelse for et par uker siden, da en bil kjørte inn i porten ved et uhell.

Dette er en forsikringssak, og porten vil bli utbedret så fort som mulig. Leverandøren av porten har vært på befaring og det skal ikke være noen fare ved å bruke porten intil videre.


MvH Styret

Rengjøring av garasjen 7. mai

Sameiets partner 1 Hjelpende Hånd vil foreta årlig vask av garasjen 7. mai 2020.

Vi ber om at ingen biler er parkert i garasjen i tidsrommet 12-20 denne dagen.

Våre gjesteparkeringsplasser kan benyttes av beboere i denne perioden.


MvH Styret

Problemer med lading i garasjen (oppdatert)

Oppdatering 13.1: Laderne er nå på nett og lading skal fungere som normalt.

Det trådløse nettet i garasjen har ikke kontakt med internett, og autentisering for lading av el-bil virker dermed ikke. Det er p.t. ikke mulig å lade og man vil få et rødt lys på laderen som indikerer feil.

Problemet er meldt til Bravida, forhåpentligvis får vi hjelp til dette i morgen mandag.


MvH Styret

Lekkasje fra taket i garasjen (oppdatert)

Oppdatering: lekkasjen er reparert av rørlegger. Det var snakk om en lekkasje i sirkulasjonssløyfen for varmtvann.

Opprinnelig melding:

Vi har fått melding fra vaktmester om lekkasje fra varmtvannsrør i garasjen nær inngangen til Hoffsveien 6A. Det kan ha kommet noe vann inn i omkringliggende boder.

Rørlegger er varslet og vi håper å få reparert dette i dag. Kommer tilbake med oppdatering.


MvH Styret