Test av brannalarm 28. januar

(English below)

Tirsdag 28. januar 2020 mellom klokken 10-11 vil det avholdes full test av brannalarmen i anlegget vårt. Brannklokkene vil ringe i alle bygg.

There will be a test of the fire alarm on Tuesday, January 28, 2020, from 10AM-11AM. The fire alarm will be triggered in all buildings.


MvH Styret

Problemer med lading i garasjen (oppdatert)

Oppdatering 13.1: Laderne er nå på nett og lading skal fungere som normalt.

Det trådløse nettet i garasjen har ikke kontakt med internett, og autentisering for lading av el-bil virker dermed ikke. Det er p.t. ikke mulig å lade og man vil få et rødt lys på laderen som indikerer feil.

Problemet er meldt til Bravida, forhåpentligvis får vi hjelp til dette i morgen mandag.


MvH Styret

Lekkasje fra taket i garasjen (oppdatert)

Oppdatering: lekkasjen er reparert av rørlegger. Det var snakk om en lekkasje i sirkulasjonssløyfen for varmtvann.

Opprinnelig melding:

Vi har fått melding fra vaktmester om lekkasje fra varmtvannsrør i garasjen nær inngangen til Hoffsveien 6A. Det kan ha kommet noe vann inn i omkringliggende boder.

Rørlegger er varslet og vi håper å få reparert dette i dag. Kommer tilbake med oppdatering.


MvH Styret

Container er kun til restavfall!

Styret bestiller container for restavfall til vår- og høstugnad hvert år. Det er tillatt for seksjonseiere å benytte containeren til eget restavfall når dugnadene er ferdig. Vi må imidlertid bestemt minne om at det ikke er tillatt å kaste spesialavfall og farlig avfall i containeren.

Etter årets høstdugnad har vi mottatt en avviksmelding fra leverandøren av containeren (Norsk Gjenvinning AS), fordi noen har kastet EE-avfall, maling og en gassflaske (!) i containeren.

Sameiet må betale 10000kr i tilleggsgebyr på grunn av dette.


MvH Styret

Nødvendige reparasjoner på ventilasjonskassene på taket av nr 6

Styret har i høst blitt klar over en kjedelig situasjon med ventilasjonskassene på taket av Hoffsveien 6. Det gjelder altså kassene kledd i tre, som «pakker inn» avtrekksrør for ventilasjon.

Trolig er det en konstruksjonsfeil i disse kassene som gjør at fukt og vann samles opp på innsiden av vindsperren i veggene. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at vann trenger inn i leiligheten under, gjennom sjakten der ventilasjonsrørene går. 

Dette har i høst skjedd i en leilighet i 5. etasje i nr 6, og det var slik styret ble gjort kjent med saken.

Vi er i dialog med entrepenør om veien videre. Trolig vil viftehusene måtte rives helt eller delvis for så å bygges opp igjen. Dette blir et større prosjekt i løpet av vinteren, så lenge været tillater det.

Det kan se ut som om ventilasjonskassene på taket av nr 8 og nr 12 er konstruert på en litt annen måte. Styret vil måtte undersøke nærmere om samme problem har oppstått her.

Mer informasjon kommer.


MvH Styret

Vedrørende ny områderegulering for Skøyen

Etter informasjonsmøtet avholdt 27/11/2019 av Oslo Kommune vedrørende forslaget til ny områderegulering for Skøyen, har styret blitt kontaktet av flere seksjonseiere.

Styret har ikke tilgang på mer informasjon i denne saken, enn det kommunen har kommunisert direkte med hver enkelt og som er tilgjengelig via kommunens hjemmesider. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i saken på egenhånd.

Via den siste linken, https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2019147415, kan hver enkelt også gi kommunen sin tilbakemelding. Høringsfristen er 6. januar 2020.


MvH Styret

Melding om leietaker

Styret har ved flere anledninger oppdaget at oversikten vi har over leietakere i Hoffsparken er mangelfull. Det er viktig for styret å ha en oppdatert slik oversikt, inkludert kontaktinfo. I en nødsituasjon kan det være avgjørende å kunne kontakt med beboer.

Styret ber alle som leier ut sin leilighet i Hoffsparken, og som ikke har oppdatert styret om nåværende leietaker, om å gjøre dette så fort som mulig. Vennligst bruk webskjema her: http://www.hoffsparken.no/melding-om-leietager/


Vi minner også om at dette er obligatorisk i henhold til sameiets vedtekter (http://www.hoffsparken.no/vedtekter-2/#P2_RettsligDisp)


MvH Styret

Dugnad og annet vedlikehold i høst

Styret takker alle som stilte opp på høstdugnaden 19. og 23. oktober. Vi fikk blant annet rakt unna massevis av løv, fjernet løv fra takterrasser og svaleganger, og rensket opp litt i steinrennene på takterrassene.

Av annet vedlikeholdsarbeid nå i høst har sameiets partner Drogseth AS vært inne med spylebil for å rense opp i et tett nedløp utenfor inngangspartiet til nr 6A.

Vi håper problemene med dette nedløpet nå er løst.

I vår hadde vi flere problemer med tette takrenner og nedløp, og ansamlinger av større mengder vann over tid på takene av nr 12 og nr 8. I år prøver vi å være føre var og har bestilt en ekstra kontroll fra vaktmester (1 Hjelpende Hånd) av alle takrenner og nedløp fra tak.


Hilsen Styret