COVID19 / Coronavirus precautions at the evacuation drill

English below


Torsdag 17. September kl 18:00 utføres det en evakueringsøvelse i sameiet. Se tidligere oppslag med mer informasjon. På grunn av COVID19 / Coronaviruset gjør vi oppmerksom på følgende:

 • Hold minimum 1 meters avstand fra naboer, både i trappene og ved møtepunktet. Heis skal ikke benyttes.
 • Bruk gjerne munnbind
 • Sprit / vask hendene etter øvelsen.
 • Dersom du er i karantene eller isolasjon skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du har symptomer / er syk skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du synes det er ubehagelig å evakuere sammen med mange naboer trenger du ikke delta. Dette gjelder alle, og spesielt om du er i risikogruppen for COVID19.
 • Uavhengig om du deltar eller ikke, gjør deg kjent med retningslinjene for evakuering.
 • Meld fra til styret dersom alarmen i din leilighet ikke lager lyd

Thursday September 17th at 6pm we will hold an evacuation drill. See an earlier post with more information. Due to the COVID19 / Coronavirus situation we want to inform about the following:

 • Keep a minimum 1 meter distance to your neighbors, in the stairs as well as at the muster point. Elevators are not to be used.
 • We recommend using a face mask
 • Disinfect / wash your hands after the drill
 • If you are in quarantine or isolation you are not to take part in the drill
 • If you experience symptoms or are feeling unwell you are not to take part in the drill
 • If you do not feel comfortable participating in the drill you do not have to. This applies to everyone and in particular to those in COVID19 risk groups.
 • Whether you choose to participate or not, make yourself familiar with the fire instructions
 • Contact the board if the fire alarm in your apartment does not work.

MvH Styret

Evacuation drill Thursday September 17th

English below

Torsdag 17. September planlegges det evakueringsøvelse i sameiet. Hensikten med brannøvelsen er å gjøre alle beboere kjent med evakueringsprosedyrene, og identifisere eventuelle forbedringer.

Øvelsen planlegges: Torsdag 17. September kl. 18:00

Vennligst gjør dere kjent med branninnstruksen: http://www.hoffsparken.no/branninstruks/

Kort og godt – Når brannalarmen går av:
– Sørg for at alle blir varslet
– Lukk dører og vinduer
– Gå raskt og kontrollert ut av bygningen
– Ikke bruk heis
– Møt opp ved møtepunktet

Møtepunktet er utenfor Fara sykkelbutikk (gamle Garderobemannen).

Kontakt styret dersom alarmen i din leilighet ikke lager lyd.

På grunn av COVID19 / Coronaviruset gjør vi oppmerksom på følgende:

 • Hold minimum 1 meters avstand fra naboer, både i trappene og ved møtepunktet. Heis skal ikke benyttes.
 • Bruk gjerne munnbind
 • Sprit / vask hendene etter øvelsen.
 • Dersom du er i karantene eller isolasjon skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du har symptomer / er syk skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du synes det er ubehagelig å evakuere sammen med mange naboer trenger du ikke delta. Dette gjelder alle, og spesielt om du er i risikogruppen for COVID19.
 • Uavhengig om du deltar eller ikke, gjør deg kjent med retningslinjene for evakuering.

Thursday 17th of September we are planning an evacuation drill. The purpose of the fire drill is to make everyone aware of what to do in the case of an emergency, and to identify any areas for improvement.

The drill is being planned for: Thursday 17th of September 6 pm

Please read the fire instruction at http://www.hoffsparken.no/branninstruks/

Summary – When the fire alarm sounds:
– Ensure everyone is notified
– Shut doors and windows
– Move quickly and in a controlled manner out of the building
– Do not use the elevator
– Meet up at the muster point

The muster point is outside the Fara bike shop (the old Garderobemannen).

Contact the board if the fire alarm in your apartment does not work.

COVID19 / Coronavirus precautions:

 • Keep a minimum 1 meter distance to your neighbors, in the stairs as well as at the muster point. Elevators are not to be used.
 • We recommend using a face mask
 • Disinfect / wash your hands after the drill
 • If you are in quarantine or isolation you are not to take part in the drill
 • If you experience symptoms or are feeling unwell you are not to take part in the drill
 • If you do not feel comfortable participating in the drill you do not have to. This applies to everyone and in particular to those in COVID19 risk groups.
 • Whether you choose to participate or not, make yourself familiar with the fire instructions.

MvH Styret

Utskifting av sirkulasjonskrets for varmtvann

Sameiet har i flere år vært plaget av hyppige lekkasjer i sirkulasjonskretsen for varmtvann, og tilhørende kostbare reparasjoner.

Styret har derfor besluttet å skifte ut sirkulasjonskretsen i garasjetaket. Arbeidet vil starte allerede mandag 7. september og vare i intil to uker. I hele perioden blir sirkulasjonskretsen koblet fra. Dette vil innebære at det tar lenger tid før man får varmtvann til leilighetene, spesielt høyt opp i byggene.

Med nåværende takt på lekkasjene er denne investeringen innspart allerede i løpet av et par år. Styret har gjennomført en anbudsrunde og det er Assemblin (vår faste VVS-partner) som vil utføre arbeidet.


MvH Styret

Lading av el-bil for alle gjester som prøveordning

Hoffsparken har tre ladestasjoner for el-bil på våre gjesteparkeringsplasser. Disse har vært låst med nøkkel, og tilgangen har vært kontrollert med en abonnementsordning til selvkost. Kun en håndfull beboere har vært med på ordningen og strømforbruket har vært minimalt.

Styret ønsker at ladestasjonene skal komme (gjester av) alle beboere i Hoffsparken til gode. Som en prøveordning avslutter vi fra i dag abonnementsordningen og låser opp stasjonene slik at alle som er på besøk med el-bil kan lade.

Vi tillater oss å minne om at parkeringsreglene for gjesteparkeringsplassene naturligvis også gjelder for ladestasjonene og håndheves svært effektivt av Aker P-drift. Disse er tydelig gjengitt på skilt. Det er ikke meningen at beboere skal lade her.

Vi vil vurdere prøveordningen fortløpende.


MvH Styret

Sign up for automatic SMS-alerts from Hoffsparken

Hoffsparken Boligsameie (Styret) uses SMS to provide all apartment owners with urgent information (such as whenever there is a need to turn off the water for repairs). The service is provided by OBOS and all apartment owners are automatically registered.

If you are a tenant in Hoffsparken, you may also sign up for this service. To do this just send OBOS START 5636 to 2030


Styret

Montering av ny garasjeport 4 august (utsatt fra tidligere annonsert 28 juli)

Vi viser til tidligere innlegg om at vår garasjeport trenger reparasjon etter at den ble kjørt inn i av en bil.

Styret har vurdert nødvendig fremdtidig vedlikehold av den gamle porten i forhold til merkostnaden av en helt ny port og funnet at det er økonomisk fornuftig å investere i ny port (ca 18000 kr utover det forsikringen dekker).

Den nye garasjeporten monteres tirsdag 4 august, i tidsrommet 08-1530. Vi ber alle som har mulighet til å kjøre inn/ut utenom dette tidsrommet slik at forstyrrelsene for montøren minimeres.

Vi vil sende ut SMS-varsel en dag i forveien.


MvH Styret

Takk for innsatsen ved årets dugnad!

Årets dugnad er over og styret ønsker å takke alle som stilte opp for innsatsen! Sammen fikk vi rakt, kostet, luket og gjort anlegget klart for sommeren.

Dugnadsgodtgjørelsen trekkes fra på felleskostnadene ved første anledning.


MvH Styret

Garasjeporten synger på siste verset

Som mange sikkert har merket har garasjeporten vår begynt å jamre seg noe veldig når den går opp og ned. Samtidig er det en besynderlig bulk i porten.

Det hele skriver seg fra en hendelse for et par uker siden, da en bil kjørte inn i porten ved et uhell.

Dette er en forsikringssak, og porten vil bli utbedret så fort som mulig. Leverandøren av porten har vært på befaring og det skal ikke være noen fare ved å bruke porten intil videre.


MvH Styret

Vårdugnaden er i gang!

Det er på tide med årets vårdugnad, og på grunn av den spesielle situasjonen i år blir den gjennomført på en ny og smittesikker måte.

Vi har lagt ut oppgaver på sjau.no, og vi invitterer nå alle beboere til å plukke oppgaver og gjennomføre dem når det måtte passe best. Dugnaden er «åpen» fra og med fredag 22 mai til og med fredag 29 mai. Styret sørger for tilgjengelig utstyr.

For å delta, klikker du deg inn på https://www.sjau.no/sjau/ZcZe7YwzrUL1iQl8tgqC. Det er nødvendig å opprette en bruker eller logge inn med google/facebook.

Som tidligere år vil seksjonseiere som deltar på dugnaden få fratrekk kr 300,- i felleskostnader. Når du plukker en oppgave må du skrive navn og leilighetsnummer i kommentarfeltet tilhørende hver oppgave, slik at vi får registrert dette hos OBOS (som administrerer fakturering).


MvH Styret

Vi minner om digitalt årsmøte 11.-19. mai

Vi viser til innkallingen til årsmøtet 2020 som er sendt til alle seksjonseiere digitalt eller per post.

Som det fremgår av innkallingen vil årsmøtet på grunn av den spesielle situasjonen med koronaviruset avholdes digitalt på https://vibbo.no/hoffsparken. Kun de lovpålagte sakene blir gjennomført: godkjenning av årsregnskap og årsrapport; valg av tillitsvalgte; honorar til tillitsvalgte.

De øvrige sakene vil bli tatt opp på et ekstraordinært møte senere eller på neste ordinære årsmøte.

Det digitale møtet åpner for avstemning 11. mai og vil vare til 19. mai. Du må selv gå gjennom sakene og avgi din stemme.

Ta kontakt med styret dersom det er problemer med innlogging eller registrering på vibbo.no.


MvH Styret