Montering av ny garasjeport 28 juli

Vi viser til tidligere innlegg om at vår garasjeport trenger reparasjon etter at den ble kjørt inn i av en bil.

Styret har vurdert nødvendig fremdtidig vedlikehold av den gamle porten i forhold til merkostnaden av en helt ny port og funnet at det er økonomisk fornuftig å investere i ny port (ca 18000 kr utover det forsikringen dekker).

Den nye garasjeporten monteres tirsdag 28 juli, i tidsrommet 08-1530. Vi ber alle som har mulighet til å kjøre inn/ut utenom dette tidsrommet slik at forstyrrelsene for montøren minimeres.

Vi vil sende ut SMS-varsel en dag i forveien.


MvH Styret

Takk for innsatsen ved årets dugnad!

Årets dugnad er over og styret ønsker å takke alle som stilte opp for innsatsen! Sammen fikk vi rakt, kostet, luket og gjort anlegget klart for sommeren.

Dugnadsgodtgjørelsen trekkes fra på felleskostnadene ved første anledning.


MvH Styret

Garasjeporten synger på siste verset

Som mange sikkert har merket har garasjeporten vår begynt å jamre seg noe veldig når den går opp og ned. Samtidig er det en besynderlig bulk i porten.

Det hele skriver seg fra en hendelse for et par uker siden, da en bil kjørte inn i porten ved et uhell.

Dette er en forsikringssak, og porten vil bli utbedret så fort som mulig. Leverandøren av porten har vært på befaring og det skal ikke være noen fare ved å bruke porten intil videre.


MvH Styret

Vårdugnaden er i gang!

Det er på tide med årets vårdugnad, og på grunn av den spesielle situasjonen i år blir den gjennomført på en ny og smittesikker måte.

Vi har lagt ut oppgaver på sjau.no, og vi invitterer nå alle beboere til å plukke oppgaver og gjennomføre dem når det måtte passe best. Dugnaden er «åpen» fra og med fredag 22 mai til og med fredag 29 mai. Styret sørger for tilgjengelig utstyr.

For å delta, klikker du deg inn på https://www.sjau.no/sjau/ZcZe7YwzrUL1iQl8tgqC. Det er nødvendig å opprette en bruker eller logge inn med google/facebook.

Som tidligere år vil seksjonseiere som deltar på dugnaden få fratrekk kr 300,- i felleskostnader. Når du plukker en oppgave må du skrive navn og leilighetsnummer i kommentarfeltet tilhørende hver oppgave, slik at vi får registrert dette hos OBOS (som administrerer fakturering).


MvH Styret

Vi minner om digitalt årsmøte 11.-19. mai

Vi viser til innkallingen til årsmøtet 2020 som er sendt til alle seksjonseiere digitalt eller per post.

Som det fremgår av innkallingen vil årsmøtet på grunn av den spesielle situasjonen med koronaviruset avholdes digitalt på https://vibbo.no/hoffsparken. Kun de lovpålagte sakene blir gjennomført: godkjenning av årsregnskap og årsrapport; valg av tillitsvalgte; honorar til tillitsvalgte.

De øvrige sakene vil bli tatt opp på et ekstraordinært møte senere eller på neste ordinære årsmøte.

Det digitale møtet åpner for avstemning 11. mai og vil vare til 19. mai. Du må selv gå gjennom sakene og avgi din stemme.

Ta kontakt med styret dersom det er problemer med innlogging eller registrering på vibbo.no.


MvH Styret

Ny sjekk av tilstand på balkonger

I 2018 ble det avdekket dårlig støp på enkelte balkonger. Se denne linken. De mest alvorlige tilfellene, der det var synlig armering, ble utbedret i fjor. Balkongene (med unntak av håndrekkene i tre) er sameiets vedlikeholdsansvar.

Problemet med støpen består trolig i for tynn overdekning og dermed inntrenging av fukt ned til armering. Dette fører til rust, og dermed en utvidelse av metallet som igjen fører til oppsprekking av støpen.

Vi ber om tilbakemelding fra seksjonseiere som nå observerer tilsvarende problemer med sin balkong. Som i fjor vil vi trolig måtte prioritere de alvorligste tilfellene for reparasjon.

Utbedringen består i å rengjøre betongdekket og å legge på et lag med et produkt som forhindrer videre inntrenging av vann.

Vennligst fyll inn dette skjemaet (Kontakt->Sjekk av balkong i menyen). Du kan også laste opp bilder.

Vi ber om tilbakemelding så fort som mulig og innen Fredag 22. mai.


MvH Styret

Rengjøring av garasjen 7. mai

Sameiets partner 1 Hjelpende Hånd vil foreta årlig vask av garasjen 7. mai 2020.

Vi ber om at ingen biler er parkert i garasjen i tidsrommet 12-20 denne dagen.

Våre gjesteparkeringsplasser kan benyttes av beboere i denne perioden.


MvH Styret

Foreløpig konklusjon angående skjeggkre

Vi viser til en tidligere sak om at en beboer har registrert skjeggkre i sin leilighet.

Styret ba alle seksjonseiere om å melde fra dersom flere hadde observert skjeggkre, og mottok kun et begrenset antall tilbakemeldinger. Basert på disse foreløpige tilbakemeldingene kommer styret ikke til å tilrettelegge for en felles aksjon på det nåværende tidspunkt.

Det er heller ikke lenger slik at skjeggkre ikke kan bekjempes, da det har blitt utviklet nye effektive metoder de siste årene. Les mer om skjeggkre hos folkehelseinstituttet.

På generelt grunnlag oppfordrer vi seksjonseiere som opplever skadedyrproblemer om å ta kontakt med et firma med nødvendig kompetanse for en utredning. I følge våre vedtekter er seksjonseiere også pålagt å melde fra til styret dersom det oppdages skadedyr.


MvH Styret

Undersøkelse om problemer med internett

Styret har mottatt enkelte meldinger om ustabilt internett. Før vi eventuelt går videre til vår leverandør (Get) med dette vil vi å kartlegge omfanget av disse problemene.

Vi ber derfor om at så mange som mulig svarer på pollen i vår facebook-gruppe.


MvH Styret