Ekstraordinært årsmøte 26.9.

De som har godkjent elektronisk distribusjon av innkalling og protokoller etc. for sameiet har vel sett dette allerede.

De andre får dette i posten i løpet av uken.

Fine lokaler rett over gata
Denne gangen har vi funnet et møtelokale rett i nærheten av Hoffsparken, Holm Eiendom i Hoffsveien 21-23.

Kort beboermøte etterpå om ønskelig
Vi har lokalene fra 18 til 19, og selve agendaen er nok ganske raskt unnagjort. Så, om det er ønskelig kan vi ha et kort beboermøte med tilbakemeldinger, spørsmål og svar.

Innkallingen ligger i dokumentarkivet og kan åpnes her.

Elektronisk fullmakt
Vi håper så mange som mulig kan ta turen til dette møtet, men om du er forhindret, er det fint om du registrerer en elektronisk fullmakt til en nabo eller et styremedlem via dette skjemaet.


Hilsen styret

Vedlikehold av takterrassene i disse dager


Forrige uke begynte arbeidet med erstatning av ødelagte bord på takterrassene.

Terrassene er også vasket.

Dette arbeidet vil fortsette kommende uke.

Mandag 25/8 vil arbeidet med beising av takterrassene begynne. Mens dette arbeidet foregår kan takterrassene ikke benyttes (det vil bli hengt opp «nymalt»-lapper).

Det er 1HH som gjør dette arbeidet for oss.


Styret

Defekt lås på søppelanlegg

Som flere sikkert har merket, er låsen til søppel-luken nærmest nr 6 defekt.

Vi ber om at ingen setter nøkkelen i denne inntil den er reparert, da man risikerer å sette fast, miste eller brekke nøkkelen.

Styret har bestilt reparasjon som etter planen vil skje på mandag formiddag.


Hilsen styret

Oppdatering etter diverse vedlikeholdsarbeid

Diverse vedlikeholdsarbeider har blitt utført på våre bygg og fellesområder i det siste. Her er en kort orientering fra styret om hva som har blitt gjort.

  • Erstatning av vissne hekker og installasjon av selvvanningssystem (nedgravde dryppslanger).

    Forhåpentligvis er vi bedre rustet neste gang vi får en tørr sommer!
  • Spyling av avløpskummene på gjesteparkeringen etter gjentatt overforsvømmelse.

    I forbindelse med dette arbeidet ble det påpekt mulig kollaps i rørforbindelsen mellom kummen nærmest garasjen og neste kum (alle kummene på gjesteparkeringen er koblet i serie). Problemet kan eventuelt skrive seg fra byggingen av Hoffsparken 10, da området ble gravd opp. Styret vil følge opp saken.
  • Rens av samtlige takrenner.
  • Rens av sluk på taket i #12 og #8 der det har vært vannansamling. Årsaken til vannansamling var tette sluk og det er ikke nødvendig med andre tiltak.
  • Utbedring av dårlig støp på enkelte balkonger.

Dette betyr at de mest akutte punktene på vedlikeholdsplanen ble utbedret nå før sommeren. Utover høsten vil vedlikeholdsarbeidet fortsette med beising av takterrassene og utskifting av dårlige terrassebord, omlegging av et takrenneløp i #12, samt utbedring av et vannskadet område i garasjetaket under #8.

MvH
Styret