Oppdatering, utskifting av hekk

Forrige uke startet arbeidet med utskifting av død beplantning på sameiets fellesareal.

Gartner har i uke 24 gravd opp de hekkeplantene som er tenkt byttet ut, og ny beplantning var planlagt å skje denne uken (uke 25).

Det har blitt oppdaget bladlus på hekkene som står igjen. Etter anbefaling fra gartner har vi iverksatt sprøyting av disse hekkene og utsatt beplanting av ny hekk en uke. Dette for å begrense spredning av lus til de nye hekkene.

Videre mener gartner at årsaken til død hekk hos oss er en kombinasjon av fjorårets tørke og for lite vanning, gjødsling og trimming. Styret vil utarbeide en vedlikeholdsplan for at sameiets uteområde skal holde seg fint og frodig i tiden som kommer.

Gjesteparkeringen stengt fredag morgen

Fredag morgen (14/6) kommer vår partner for vann og avløp for å rense opp et sluk på vårt område, slik at vi ikke får overvann i et område rundt gjesteparkeringsplassen vår.

Dette sluket starter i bunnen av en kum på gjesteparkeringsplassen. Arbeidet krever tilgang til flere av kummene på gjesteparkeringsplassene våre, og derfor må vi be om at ingen står parkert på vår gjesteparkering etter torsdag 13/6 kl. 17.

Gjesteparkering blir tilgjengelig igjen fra fredag ca. kl. 13.

Utskifting av visne hekker begynner onsdag 12/6

Arbeidet med å bytte ut de visne hekkene på sameiets utearealer begynner i morgen, onsdag 12/6.

Grovarbeidet med å fjerne vissen beplantning og klargjøring for nye planter gjøres denne uken(uke 24). Planting av ny hekk er estimert ferdig i løpet av neste uke(uke 25)

Vi ser frem mot grønnere tider i Hoffsparken Boligsameie

Reparasjoner og vedlikehold i sommer

I henhold til sameiets vedlikeholdsplan vil det skje en rekke utbedringer på vår eiendom nå i sommer:

  1. Kontroll og utbedring i forbindelse med vannansamling på taket av nummer 8
  2. Utskifting av ødelagte/råttne bord på alle takterrasser
  3. Rensing av samtlige takrenner
  4. Beising av alle takterrasser
  5. Skifte takplater i garasjen under nummer 6/8, der det tidligere har vært lekkasje og vannskade
  6. Omlegging av takrenne fra takterrassen i nummer 12

Arbeidet med de mest akutte punktene (1-3) vil starte nå i juni, mens det mindre akutte (4-6) dessverre må vente til ettersommeren pga kapasitetsproblemer hos vår leverandør.

Det er 1 Hjelpende Hånd som har fått oppdragene 1-6 i en total pakke.

Videre vil utbedring av dårlig betongstøp på enkelte balkonger starte i uke 25 (fra 17. juni). Dette gjelder de balkongene der det var rapportert om «Større sprekker og synlig armering».

Styret er også i en anbudsprosess for erstatning av endel meter hekk som dessverre ikke overlevde den varme sommeren i fjor. Vi informerer mer rundt dette i et separat innlegg senere.