Litt erfaringer fra åpning av tette sluk i leilighetene

Vi hører fra tid til annen om beboere som plages av tette sluk.

Dette kan komme av både forhold i avløpsrørene tilhørende den enkelte leilighet og forhold som er i våre felles avløp.

Etter befaringer med vår servicepartner på vann og avløp, Assemblin, samt vår leverandør av tilstandsrapport, OPAK, kan det se ut til at våre felles avløp fortsatt virker meget robuste, godt dimensjonert og har godt fall.

Derfor ser vi grunn til å anta at det meste av årsakene til problemer med tette avløp er å finne i den enkelte leilighet.

Dette er typisk problemer med avleiringer som bygger seg opp over lang tid. Det kan være bruk av matolje som skylles ut ved oppvask, rester fra frityrsteking, pinnekjøttmiddager og mye mer. De beste å gjøre med slike rester sies å være at man tømmer det i en tom melkekartong e.l. og kaster det i søppelet. Det er også et godt preventivt tiltak mot at rottene trives god i og nær våre avløp.

Noen påminnelser
Det kan i denne sammenheng også være betimelig å minne om en type periodisk vedlikehold man bør gjøre i leilighetene:

Passe godt på hva vi heller i vasken og toilettene (se over)

Bruk kun toilettpapir i toilettene

Åpne og rense sluk i dusjen (man drar opp hele innsatsen i plast, se bildet under), minst en gang per måned, gjerne oftere

Åpne svanehalsen under vasken på kjøkkenet og badet, og rense godt opp i slam og annet som fester seg her, ca en gang i halvåret

Bruk flytende avløpsrens f.eks. Mundin eller lignende, minst en gang per kvartal (NB! Ikke Plumbo i pulverform, da dette kan gjøre vondt mye verre…)

Her er et klipp fra en nyttig erfaring som ble gjort i en leilighet i nr 12 i sommer (gjengitt med tillatelse fra vedkommende):
Jeg sjekket opp en del selv også vedr ulike metoder. Ringte blant annet Comfort-butikken ved trikke-stasjonen. De anbefalte avløpsrenseren Mudin, hvilket jeg hadde forsøkt, og videre anbefalte de spyling av rørene, og i den forbindelse et firma som het Becker entreprenør AS. Jeg ringte dem, fikk veldig god service også der, de kunne tilby spyling for fastpris inkl moms på 2875,- Da kommer de med bil m aggregat osv. Suksessraten ved denne metoden er svært høy. Jeg ringte flere steder vedr spyling og fant ingen som kunne tilby lavere pris.

Jeg valgte Becker entreprenør. De møtte punktlig og løste problemet ila kort tid, sjekket avløp fra kjøkkenet også og kom til sist med noen gode råd for å forebygge tilsvarende på nytt. De kunne gjerne sende deg/styret en generell info om spyling, evt også vedr vedlikeholdsspyling av anlegget, hvis det er noe du ønsker.

Nytt problem i dag i nr 12
Styret ble i dag kjent med en ny erfaring med tette sluk og vond lukt i en annen leilighet i nr 12. Det kan selvsagt hende at dette har spredd seg fra en leilighet til en annen. Derfor publiserer vi på nytt et innslag med noen råd rundt dette med tette sluk.

Skulle det vise seg at problemet har forplantet seg i forgreninger i vårt felles avløpsanlegg, får styret eventuelt ta et felles grep rundt dette og ta kostnaden på vårt felles budsjett.


Hilsen styret