Litt mer om røyk- og brannvarslerne våre

Styret har vært tilkalt i forbindelse med alarmer på våre røykvarslere flere ganger i det siste, både før og etter jul.

Det kan se ut til at det fortsatt hersker litt forvirring rundt vårt anlegg, spesielt mht de ulike typer brann- og røykvarslere vi har i leilighetene våre.

Vi har to typer varslere for brann og røykutvikling;

 

1) Varsler til felles-anlegget:
En type som står i taket i gangen og ser ut som en softis. Denne er koblet til fellesanlegget for brannvarsling, og skal ikke røres av andre enn servicepersoner fra El-Tek. Dersom det er feil på disse eller en reell alarmsituasjon, vil det stå et varsel om dette og nummer på den aktuelle leiligheten på alamsentralen ved inngangsdøren. Vennligst varsle styret om dette er tilfelle. Styret vil så undersøke saken, resette alarmen og eventuelt kontakte serviceleverandør for å få fikset feilen om dette trengs.

2) Intern røykvarsler:
Den andre typen røykvarslere står typisk i taket på hvert soverom, samt i gangen, og i noen tilfeller også i stuen. Dette er interne røykvarslere som må vedlikeholdes med støvsuging og batteriskifte hvert år. 1. desember er en god standard dato for dette, og vi prøver å publisere påminnelser om dette i rett tid.

Dersom du eller dine naboer hører korte pip eller lengre alarmlyder, er det typisk den interne typen røykvarslere som bråker.  Det er oftest fordi det trengs bytte av batteri, og da er det lurt og ta en rask sveip med støvsugeren i samme slengen.  Dette er fordi støvet som samler seg inni apparatet kan lede eller hindre strøm og skape forstyrrelser.

Det kan være vanskelig å høre hvilket av varslerne som sender ut disse pipelydene, og derfor er det som regel lurt å bytte batteri på alle interne røykvarslerne samtidig i en slik situasjon.

På bildet her ser du skuffen som kan trekkes ut for batteriskifte.

Nå kan det være forskjellige typer interne røykvarslere, og noen må skrus ned og åpnes for å få skiftet batteriet.

Straks apparatet er støvsuget inni og nytt batteri er satt på plass, bør de testes ved å trykke på en knapp for dette. Da skal det komme et kort, høyt lydsignal som tegn på at alt virker som det skal.

Dersom dette ikke virker, eller dersom alarmlyden ikke vil stoppe, er det trolig tid for å bytte røykvarsleren. De varer ikke evig, og 10 år er en typisk levealder for slike apparater.

De fleste leiligheter har trolig fortsatt original installasjon av disse interne brannvarslerne. I tilfeller der et slikt apparat trenger utskifting, er det viktig å være oppmerksom på at disse apparatene er koblet sammen i serie via ledninger i taket. Meningen med dette er at dersom alarmen går i et rom, vil den også gå i de andre rommene med slike interne røykvarslere.

Styret har ikke funnet denne originale typen apparater på markedet i det siste. De som skulle trenge å skifte sine interne røykvarslere, anbefales å skaffe nye som kan kobles i serie mellom rommene via radiosignaler og en kode som settes likt på de aktuelle apparatene.  Man bør bruke autorisert elektriker for å koble fra den gamle typen og blende ledningene i taket, da dette er en inngripen i leilighetens faste el-anlegg.

Se også vårt innslag om samme tema før jul her.


Hilsen styret