Vedlikehold / rengjøring av kjøkkenvifte

Vedlikehold og rengjøring av kjøkkenviftene våre er et av det viktigste blant våre årlige tiltak i leilighetene.

Disse viftene går hele tiden, (når de står på laveste innstilling, styrke 0), og er vesentlig for den grunnleggende ventilasjonen i leilighetene. Viftene er koblet sammen med en kanal på badet, og bidrar også til utlufting av fuktig luft derfra.

I det følgende kan du lese en beskrivelse av enkelt vedlikehold av viftene.

Årlig rengjøring er enkelt og viktig!
Viftene bør tas ut og rengjøres minst en gang per år, så man får fjernet alt fett, støv og smuss som fester seg til rotoren og kanalene over viften.

Dette er viktig, først og fremst fordi:

Vifter som har mye fett og støv representerer en brannfare, da høy temperatur under matlaging i verste fall kan føre til at viften og kanalene over denne blir antent og skaper brann i leiligheten.

Rengjorte vifter fungerer mer effektivt på luftsirkulasjonen.

Rengjorte vifter gir et bedre innemiljø, i det luften i leiligheten også blir renere.

Fremgangsmåte for rengjøring

Trekk ut pluggen fra spesialkontakten, så viften blir spenningsløs.

Koplingsboksen sitter festet med borrelås, denne trekkes løs fra viftesiden.

4 stk festeskruer ved den runde motorplaten skrues løs. NB! her snakker vi om de skruene som sitter ytterst i denne platen.

Hele viften kan nå trekkes rett ut av viftehuset ved å ta tak i den runde motorplaten.

Hele vifteenheten kan så tas ut til en grundig rengjøring.

Bruk et ikke vannbasert fettløsende middel (f.eks. white spirit) og en liten skrape eller børste for å fjerne fast smuss på viftehjulet (se bildet øverst).

Vær forsiktig så viftehjulet ikke skades eller klemmes.

Pass på at det ikke kommer væske inn i selve motoren.

La viften tørke skikkelig før montering.

Viften kan så monteres forsiktig på plass.

Dokumentasjon fra leverandør
Se også en enkel beskrivelse av viften og vedlikehold av denne her.

Bistand til rengjøring?
Ikke alle er like komfortable med å skru og fikse slike ting selv. Styret er derfor i ferd med å innhente tilbud på bistand til rens av vifter og luftekanalene over disse.  Mer informasjon om dette kommer senere i høst.

Når bør viftene byttes ut?
Våre kjøkkenvifter er typisk 13 år for de som ikke har skiftet under oppussing av kjøkken eller lignende.  De kan godt vare i 20 år eller mer om man sørger for periodisk vedlikehold.  Dersom interessen er stor, vil styret innhente tilbud om bytte av viftene til de som er interessert.  Mer informasjon om dette kommer senere i høst.


Hilsen styret