Tilbud på rens av ventilasjonsanlegg

Befaring gjennomført
Styret var på befaring sammen med en konsulent fra Aktiv Ventilasjonsrens AS den 27.8. og så på tilstanden på ventilasjonsanlegget i leiligheter i ulike leiligheter i nr 6 og 12 fra første til fjerde etasje.

Konklusjonen fra befaringen er at det er tildels mye oppsamlet støv og fett i anlegget, og at tiden igjen er moden for en renseprosess.

 

Status og forventet resultat fra en renseprosess
Med den oppsamling av støv og fett i anlegget over tid, må vi påregne effekter som:

Redusert luftsirkulasjon, som følge av tettere ventilasjonskanaler

Mer forekomst av mugg, soppsporer og midd i luften

Dårligere inneklima og lukt, spesielt på bad og kjøkken

Mer fuktighet på badet etter dusjing

Økt risiko for branntilløp under matlaging, som følge av oppsamlet støv og fett i kjøkkenvifter og kanalene innenfor.

Disse faktorene vil bli vesentlig forbedret for de leilighetene som velger å melde seg på tilbud om rens av anlegget.

Anbefaling fra Astma og Allergiforbundet
Anbefalingen fra Astma og Allergiforbundet er at vi bør rense anleggene våre  hvert 2-3 år.

Hva vi kan gjøre selv, og hva vi må ha bistand til
Hver enkelt seksjonseier / leietaker kan gjøre endel selv:

Rens av kjøkkenvifte (se tidligere oppslag med beskrivelser av dette)

Rens av luken til luftekanalen på badet (se nedre del av bildet). Denne ventilen/utgangen til kanalen fra badet kan enkelt trekkes ut og renses for støv og smuss

Et godt tips fra ventilasjonsfirmaet er å sette kjøkkenviften på full effekt når vi dusjer. Da vil fuktigheten forsvinne raskere fra badet.

Vi trenger bistand for å rense kanalene videre innover/oppover fra kjøkkenvifte og lufteluke på badet. Her trengs spesialutstyr.

Tilbud om renseprosess
Gitt at 10% eller flere leiligheter melder seg på tilbud om rens, vil prisen være 1.244 kroner per leilighet.

Følgende vil inngå i dette tilbudet:

Demontering, rens og remontering av kjøkkenvifte

Rens av ventilasjonskanaler med spesialutstyr på bad og kjøkken

Det vil etter rens bli overlevert rapport til styret på ferdig utført rens, med representative bilder før og etter. Rapporten vil også avdekke status på feilmontert kjøkkenvifte og ellers andre punkter Styret ønsker dokumentert.

Vi får tildelt tider for tilbudt rens, samt et telefonnummer som den enkelte kan ringe for å avtale alternative tider dersom tildelte tider ikke passer.  Dersom arbeidet må gjøres etter kl 16, vil det bli et pålegg på 50% i tilbudt pris.

Styret kommer tilbake med et opplegg for påmelding til denne tjenesten i løpet av kort tid.


Hilsen styret