Viktige påminnelser fra styret!

Vi ber alle seksjonseiere og beboere sjekke ut de viktige påminnelser fra styret nedenfor:

 

Alle bør følge jevnlig med på våre web-sider (http://www.hoffsparken.no).
Dette gjelder særlig på menyvalget Aktuelt, der det ofte kommer viktig og nyttig informasjon som angår de fleste. I mellom kan det også kreve noe oppfølging av beboerne hos oss.  Det går også an å sette opp et abonnement på disse nyhetene, slik at nye oppslag blir sendt automatisk på e-post. Beskrivelsen står nede til høye på siden Aktuelt.

Tre slike nyheter akkurat nå:

1) Vi ber alle med balkong om å sjekke tilstanden på støpen ytterst på denne, og registrere det i dette web-skjemaet. Vi har satt fristen til søndag 16.9., men kan strekker oss til og med mandag 17.9. Du kan lese mer om problemene noen har oppdaget her.

2) Vi har hatt befaring med et ventilasjonsfirma og anbefaler alle om å melde seg på for ventilasjonsrens i de respektive leilighetene. Se web-skjemaet her for påmelding til dette. Fristen går ut søndag 16.9., men vi strekker oss også her til mandag 17.9.  Du kan lese mer om hva som gjøres under ventilasjonsrens og hvorfor dette er viktig for inneklimaet her.

3) Vi har ekstraordinært årsmøte tirsdag 18.9. kl 18. Alle seksjonseiere skal ha fått skriftlig innkalling, og elektronisk kopi finnes her.  Vi minner om at deltakerne tar med utfylt registreringsskjema. De som ikke kan møte oppfordres til å registrere en elektronisk fullmakt via web-skjemaet her. Dersom det er upraktisk å skaffe e-post etc. til en nabo som fullmektig, kan man velge et navngitt styremedlem (Karin Bellander, Emilie Blikstad eller Jørgen Bugge) med e-post: hoffsparken@gmail.com som fullmektig.

Har du en FaceBook-profil?
Vi anbefaler alle som har en FaceBook profil om å melde seg inn i vår gruppe for dette, slik at man kan følge med på nyheter og delta i diskusjoner med andre beboere. Link til denne gruppen står som symbolet helt til høye i hovedmenyen på vår web-side, eller bruke linken her.


Hilsen styret