Nytt opplegg for lading av el-biler i garasjen

Vi er i ferd med å legge detaljerte planer for installasjon av ny infrastruktur for lading av el-biler i garasjen.

Fire fakturaer for etablering av selve infrastrukturen, hver på 1.500 kr blir sendt ut fra OBOS til uken, med forfall hhv 15.3., 15.6., 15.9. og 15.12.

I henhold til foreløpig plan vil installasjonen starte rundt 1. april, og pågå til månedskiftet april/mai.

Betydelig økt ladekapasitet
Ladekapasiteten på de nye stasjonene vil være på maks 22 kW (32 A, 3-fas), dvs seks ganger de 3.7 kW vi har i dag på våre fire lade-stasjoner (16A, 1-fas).

De nye ladestasjonene kommer med Type 2 kontakt (mode3) som er den europeiske standarden, og kan brukes for alle kjente el-biler i dag (også Renault Zoe, som kan være et problem på enkelte anlegg).

De som ikke har ladekabel, eller ønsker å kjøpe en ny kabel som fullt utnytter den kursen som er tilknyttet den nye ladeboksen (32 A, 3-fas), kan vurdere denne varianten som anbefales av Bravida:

Bestilling av nye ladestasjoner
Seksjonseiere med parkeringsplass i garasjen kan nå også bestille sin lader tilpasset den nye infrastrukturen.

Prisen for en ladestasjon ferdig installert og programmert i 2019 vil være på 24.375 kr inkludert mva. Ved færre enn fem bestillinger per installasjonsperiode (vår/høst) tilkommer 1.500 kr i logistikk-kostnader for leverandør, som da deles mellom de som har bestilt.

NB! Tilbudet inkluderer ikke ladekabel, da dette er noe de aller fleste el-biler har fra før. Noen biler med de spesielle Tesla-laderne bruker kun den kabelen som er integrert i disse laderne. De må i så fall skaffe en separat ladekabel om de ikke har dette fra før.

Ladestasjon kan bestilles via dette skjemaet. Frist for bestilling av installasjon på vår-halvåret er satt til 15. mars. Litt avhengig av antall bestillinger er planen at også nye ladestasjoner skal være montert og klare til bruk i løpet av mai.

Mer informasjon om de nye ladestasjonene
Du kan lese mer om de nye ladestasjonene her:


Hilsen styret