Montering av ny infrastruktur krever ekstra plass i garasjen før påske

Bravida var i forrige uke på befaring for å forberede installasjon av det nye lade-opplegget. To ting må skje i begynnelsen av april for å gi Bravida plass til å strekke kablene som trengs til installasjonen:

 • Biler må flyttes litt ut fra veggen ved bodene på angitte datoer (se nedenfor)
 • Bravida må ha tilgang til noen av bodene

Slik må bilene flyttes 1.5 meter fra bodveggen, gitt at de blir stående i garasjen mellom kl 7 og 17:

 • 2. april: plass 13 -29 og 75-76
 • 3. april: plass 1-12
 • 4. april: plass 65-74
 • 5. april: plass 53-62 og 43-52
 • 8. april: plass 31-42 og 64-64

Grunnen til denne spesielle sekvensen er å ta hensyn til planlagt rekkefølge i kablingen, samtidig som at vi må unngå å gjøre det for trangt ved at biler flyttes ut samtidig på begge sider at midtgangen.

Bravida må inn i disse bodene, så vi ber dere derfor om å levere nøkkelen til Karin Bellander i Styret, i Hoffsveien 12E, på torsdag 28. mars mellom kl 17 og 21. Dere får da en kvittering for nøkkelen, som også bør merkes med hvilken bod den går til.

Alternativt kan merket nøkkel legges i hennes postkasse, så får dere evt. en kvittering på e-post.

Disse bodene er det snakk om:

 • I-508
 • G-105
 • I-104
 • I-102
 • I-103
 • I-202
 • I-108
 • I-509
 • I-409

Vi ber alle om å gjøre sitt med denne tilretteleggingen, slik at installasjonsarbeidet ikke blir belemret med problemer. Vi kan i verste fall få både forsinkelser og ekstra kostnader dersom disse tiltakene ikke blir gjennomført som angitt her, fordi Bravida i så fall må bruke ekstra tid på å kontakte eiere av biler eller boder med manglende flytting og tilgang.


Hilsen styret