Gjesteparkeringen stengt fredag morgen

Fredag morgen (14/6) kommer vår partner for vann og avløp for å rense opp et sluk på vårt område, slik at vi ikke får overvann i et område rundt gjesteparkeringsplassen vår.

Dette sluket starter i bunnen av en kum på gjesteparkeringsplassen. Arbeidet krever tilgang til flere av kummene på gjesteparkeringsplassene våre, og derfor må vi be om at ingen står parkert på vår gjesteparkering etter torsdag 13/6 kl. 17.

Gjesteparkering blir tilgjengelig igjen fra fredag ca. kl. 13.