Oppdatering, utskifting av hekk

Forrige uke startet arbeidet med utskifting av død beplantning på sameiets fellesareal.

Gartner har i uke 24 gravd opp de hekkeplantene som er tenkt byttet ut, og ny beplantning var planlagt å skje denne uken (uke 25).

Det har blitt oppdaget bladlus på hekkene som står igjen. Etter anbefaling fra gartner har vi iverksatt sprøyting av disse hekkene og utsatt beplanting av ny hekk en uke. Dette for å begrense spredning av lus til de nye hekkene.

Videre mener gartner at årsaken til død hekk hos oss er en kombinasjon av fjorårets tørke og for lite vanning, gjødsling og trimming. Styret vil utarbeide en vedlikeholdsplan for at sameiets uteområde skal holde seg fint og frodig i tiden som kommer.