Oppsummering fra nabomøtet om Harbitz Torg 26.6.

Vi var en liten håndfull deltakere fra Hoffsparken, som fikk endel informasjon om status og fremdrift på dette prosjektet.

Vi fikk også gitt endel tilbakemeldinger i tråd med klager som er kommunisert i sameiet den siste tiden.

Det møtte representanter fra Harbitzalleen Bolig og Harbitz Torg AS med hovedentreprenørene WK og Veidekke.

Presentasjonen som ble brukt kan sees her.

Status og fremdrift utover sommeren og høsten
Utover det som står i presentasjonen, kan vi kort nevnte noen hovedpunkter om status og fremdrift:

 • Felt A (bolig) er ferdig og innflytting har pågått siden starten av 2. kvartal.
 • Utomhus arbeid til felt A blir ferdigstilt 1.7.
 • I løpet av uke 27 blir noen kraner flyttet ut av området
 • Det blir redusert bemanning til 50-60% fra og med uke 27 og ut juli
 • Det meste utvendige arbeidet med fasader etc. blir ferdig innen uke 40
 • Det meste av arbeidet med steinsliping er ferdig, selv om noe fortsatt gjenstår
 • For øvrig ser det ut til at ferdigstillelsen av felt B (bolig) og C (kontorbygg) vil skje i hht planen (se gant-skjema i presentasjonen)

Litt om det fremtidige miljøet på Harbitz Torg

 • Det er avtalt utleie til 3 kafeer/restauranter på området
 • Det blir en barnehage som vil styres via Oslo Kommune, dvs at den også vil være tilgjengelig for andre i nærmiljøet
 • Det er planlagt løsninger med bysykler, el-sykler og bildeling, som også vil være tilgjengelige for folk i nærmiljøet
 • Det blir en Coop Mega buttikk under boligfelt B
 • Det blir en egen seksjon med leiligheter tilpasset «aktive seniorer»
 • Det blir fasiliteter for trening og svømmebasseng
 • Det gamle Lab-bygget vil bl.a. inneholde kulturhus, bibliotek, møterom, bar/restaurant og lokaler for events
 • Blant foreløpige leietakere i kontorbygget er Hafslund, Rambøll, barnehage m.fl.

Tilbakemeldinger og dialog
Det kom endel tilbakemeldinger i forbindelse med støyende aktiviteter tidlig og sent, på hverdager og helligdager.
Følgende ble tatt til med for videre oppfølging av byggeprosjektet:

 • Det ble erkjent at det fortsatt har vært endel brudd på støyforskriftene og pålegg fra bydelen om tidspunkter for oppstart, arbeid i helger etc. Støylogger og observasjoner fra beboere i området viser dette med all tydelighet.

  Prosjektledelse med entreprenører lovet på nytt å innskjerpe gjeldende regler overfor sine ansatte og underleverandører.

  Vi fikk også informasjon om at enkelte arbeidere som over tid ikke har klart å forholde seg til disse reglene har måttet forlate prosjektet.

 • Prosjektet vil også sette i verk tiltak for å styrke det vaktholdet som bl.a. skal påse at porter til anlegget ikke låses opp for tidlig eller lukkes for sent, samt at oppstart av støyende arbeid konsekvent skal respektere de fastsatte regler fra Oslo Kommune og Ullern Bydel.
 • Det vil fortsatt foregå noe steinsliping fremover, selv om omfanget blir redusert mer og mer. Prosjektet vil se på måter å skjerme denne aktiviteten bedre overfor omgivelsene, både mht støy og støv.
 • Prosjektet står fortsatt ved sin forpliktelse om å bekoste fasadevask til naboene. Dette vil skje i 2. kvartal 2020, når byggene i Harbitz Torg er ferdigstilt.

Selv om det fortsatt blir noe støy fra byggeplassen, blir det åpenbart mindre og mindre. Mer og mer av arbeidet fremover vil foregå på innsiden av byggene.

Vi håper at Hoffsparken sine beboere vil gå en forholdsvis rolig sommer i møte.


Hilsen styret