Ladeanlegget blir koblet til automatisk betaling 1.7.

På fredag fikk vi omsider klistremerkene, som styret så satte opp på alle ladestasjoner i sameiet.

Informasjonen på klistremerkene er viktig for å få aktivert RFID-brikkene korrekt.

Samtidig inneholder disse klistremerkene nyttig informasjon om alternative måter for aktivering og kontaktinformasjon for support etc,

Aktivering av RFID-brikkene – en gang til…
Det har vært endel frem og tilbake med Zaptec og Charge365 på dette med aktivering av RFID-brikkene. Mye har dessverre gått muntlig og ikke alltid helt presist mellom sameiet og disse leverandørene, selv om styret i flere runder har prøvd å få det mer skriftlig, utfyllende og presist. Vi beklager den forvirring dette kan ha skapt hos den enkelte bruker.

Nå viser det seg at det som nå er best, er å aktivere RFID-brikkene i morgen mandag 1.7. på ettermiddagen, etter at Charge365 har startet opp automatisk betaling via det kortet som er registrert på bruker. Rett før du gjør dette vil ladestasjonen være låst. Når du logger deg inn på din Charge365-app og følger instruksjonen derfra, vil din RFID-brikke aktiveres som en nøkkel som raskt kan låse opp stasjonen før neste lading.

Dere finner en video med hva som ser ut til å være grei brukerveiledning på dette oppsettet her.

Pass på at Lader-ID (5 tegn, som står på klistremerket) registreres korrekt mht store/små bokstaver. Ved problemer kan du ringe tlf 930 95 365 for support.

Hvem skal bruke din ladestasjon?
Dette punktet gjelder først og fremst de som leier ut sin p-plass, først og fremst de som også leier ut sin leilighet og har investert i en ladestasjon.

Som nevnt tidligere: dersom leietaker skal ha tilgang til din ladestasjon må følgende være etablert før vedkommende kan lade på din plass:

  • Aktuell leietaker må opprette en konto/brukerprofil på Charge365, der vedkommende også legger inn sitt betalingskort for belastning ved forbruk.
  • Når profilen er godkjent, må vedkommende også søke tilgang til vårt anlegg med adresse Hoffsveien 6.
  • Styret må få skriftlig beskjed fra seksjonseier via e-post om navn, telefon og e-post på den leietaker dere ønsker at skal ha tilgang til å bruke seksjonens ladestasjon.
  • Når det som står over er i orden og vi har lagt inn den nye brukeren på din stasjon, kan vedkommende aktivere sin RFID-brikke som forklart over.

Foreløpig har styret kun mottatt en slik beskjed om leietakers tilgang (for p-plass #18).

For alle de øvrige plassene, er det nå registrert slik at det er seksjonseier som har adgang til å bruke de respektive ladestasjonene. Dette for at korrekt registrering av respektive RFID-brikker skal være mulig.

Det er også viktig å merke seg at det kun er en bruker av gangen da har eksklusiv brukerrettigheter til ladestasjonen. Ved bytte må vi få beskjed fra respektiv seksjonseier.

Alle leietakere skal være registrert i sameiet
Vi minner også om at alle leietakere skal registreres av seksjonseier, uavhengig av dette med ladestasjoner. Dette av sikkerhetsmessige grunner. Leietaker skal registreres via dette web-skjemaet.


Vi håper på en grei og problemfri oppstart av denne siste delen i Hoffsparken sitt ladeanlegg!


Hilsen styret