Oppdatering etter diverse vedlikeholdsarbeid

Diverse vedlikeholdsarbeider har blitt utført på våre bygg og fellesområder i det siste. Her er en kort orientering fra styret om hva som har blitt gjort.

  • Erstatning av vissne hekker og installasjon av selvvanningssystem (nedgravde dryppslanger).

    Forhåpentligvis er vi bedre rustet neste gang vi får en tørr sommer!
  • Spyling av avløpskummene på gjesteparkeringen etter gjentatt overforsvømmelse.

    I forbindelse med dette arbeidet ble det påpekt mulig kollaps i rørforbindelsen mellom kummen nærmest garasjen og neste kum (alle kummene på gjesteparkeringen er koblet i serie). Problemet kan eventuelt skrive seg fra byggingen av Hoffsparken 10, da området ble gravd opp. Styret vil følge opp saken.
  • Rens av samtlige takrenner.
  • Rens av sluk på taket i #12 og #8 der det har vært vannansamling. Årsaken til vannansamling var tette sluk og det er ikke nødvendig med andre tiltak.
  • Utbedring av dårlig støp på enkelte balkonger.

Dette betyr at de mest akutte punktene på vedlikeholdsplanen ble utbedret nå før sommeren. Utover høsten vil vedlikeholdsarbeidet fortsette med beising av takterrassene og utskifting av dårlige terrassebord, omlegging av et takrenneløp i #12, samt utbedring av et vannskadet område i garasjetaket under #8.

MvH
Styret