Påminnelse: ekstraordinært årsmøte på torsdag

Styret minner om vårt ekstraordinære årsmøte på torsdag denne uken (26.9.)

Fine lokaler rett over gata
Denne gangen har vi funnet et møtelokale rett i nærheten av Hoffsparken, Holm Eiendom i Hoffsveien 21-23.

Kort beboermøte etterpå om ønskelig
Vi har lokalene fra 18 til 19, og selve agendaen er nok ganske raskt unnagjort. Så, om det er ønskelig kan vi ha et kort beboermøte med tilbakemeldinger, spørsmål og svar.

Innkallingen ligger i dokumentarkivet og kan åpnes her.

Elektronisk fullmakt
Vi håper så mange som mulig kan ta turen til dette møtet, men om du er forhindret, er det fint om du registrerer en elektronisk fullmakt til en nabo eller et styremedlem via dette skjemaet.


Hilsen styret

Ekstraordinært årsmøte 26.9.

De som har godkjent elektronisk distribusjon av innkalling og protokoller etc. for sameiet har vel sett dette allerede.

De andre får dette i posten i løpet av uken.

Fine lokaler rett over gata
Denne gangen har vi funnet et møtelokale rett i nærheten av Hoffsparken, Holm Eiendom i Hoffsveien 21-23.

Kort beboermøte etterpå om ønskelig
Vi har lokalene fra 18 til 19, og selve agendaen er nok ganske raskt unnagjort. Så, om det er ønskelig kan vi ha et kort beboermøte med tilbakemeldinger, spørsmål og svar.

Innkallingen ligger i dokumentarkivet og kan åpnes her.

Elektronisk fullmakt
Vi håper så mange som mulig kan ta turen til dette møtet, men om du er forhindret, er det fint om du registrerer en elektronisk fullmakt til en nabo eller et styremedlem via dette skjemaet.


Hilsen styret