Defekt søppelluke

Nok en gang i løpet av noen få måneder har låsen til en av søppellukene tatt kvelden.

Vi ber om at dere ikke prøver å «slåss» med den aktuelle luken og risikere å gjøre vondt verre, men heller bruker de på sidene.

Vaktmester smører og sjekker disse låsene jevnlig, men allikevel har dette skjedd flere ganger enn det styret synes burde være tilfelle med slike anlegg. Styret bestiller reparasjon og ber også leverandøren, Enviropac, om å vurdere hvorvidt disse låsene er for dårlige og bør erstattes med noe mer robust på sikt.


Hilsen styret