Montering av ny garasjeport 4 august (utsatt fra tidligere annonsert 28 juli)

Vi viser til tidligere innlegg om at vår garasjeport trenger reparasjon etter at den ble kjørt inn i av en bil.

Styret har vurdert nødvendig fremdtidig vedlikehold av den gamle porten i forhold til merkostnaden av en helt ny port og funnet at det er økonomisk fornuftig å investere i ny port (ca 18000 kr utover det forsikringen dekker).

Den nye garasjeporten monteres tirsdag 4 august, i tidsrommet 08-1530. Vi ber alle som har mulighet til å kjøre inn/ut utenom dette tidsrommet slik at forstyrrelsene for montøren minimeres.

Vi vil sende ut SMS-varsel en dag i forveien.


MvH Styret