Vi flytter hjemmesiden til vibbo.no/hoffsparken

Fra nå av vil alle nyheter og annen informasjon fra styret publiseres på vår nye hjemmeside vibbo.no/hoffsparken. Vibbo er en tjeneste fra Obos (vår forretningsfører) som forenkler komunikasjonen mellom styret og seksjonseiere og leietakere. Vi betaler ikke Obos noe ekstra for tjenesten.

Hvorfor flytter vi hjemmesiden?
Vibbo.no automatiserer en rekke funksjoner som vi tror vil forbedre kommunikasjonen mellom styret og seksjonseiere og andre beboere. For eksempel:

 • Oversikt over leietakere/beboere i din leilighet kan enkelt oppdateres via seksjonseiers egen profil.
 • Når en melding sendes til styret via vibbo.no vil styret automatisk kunne se hvilken leilighet meldingen gjelder.
 • Formelle dokumenter slik som vedtekter, husordensregler, og referater fra årsmøter oppdateres og publiseres automatisk av Obos. Det samme gjelder styresammensetning og kontaktinformasjon til styret.
 • Vibbo.no kan leses via web eller app. Via app (iPhone eller Android) kan du få pushvarsler når det legges ut ny informasjon.

Den viktigste grunnen til flyttingen er likevel at hoffsparken.no er en åpen side der hvem som helst har tilgang. På vibbo.no har kun seksjonseiere eller beboere/leietakere som er godkjent av seksjonseiere tilgang. Tilgangskontrollen håndteres automatisk av Obos i henhold til eierregisteret.

Hvordan gjør jeg «bestillinger», for eksempler av gjesteparkeringskort eller nøkler?
Vi har lagt ut informasjon om dette på vibbo.no/hoffsparken under «Temaer»

Hva skjer med hoffsparken.no?
Intil videre vil hoffsparken.no fortsette å eksistere slik at det er mulig å finne igjen gamel informasjon. Vi vil ikke oppdatere informasjonen som ligger på hoffsparken.no, og heller ikke legge ut nye saker eller nyheter.

Hva skjer med Facebook-gruppen?
Ingenting! Vi vet at mange følger Facebook-gruppen og vi vil derfor legge inn lenker til sakene som publiseres på vibbo.

Må jeg foreta meg noe?

 • Tilgang: Alle seksjonseiere som er registrert med korrekt telefonnummer i systemet til Obos vil kunne logge inn på vibbo.no. Dersom riktig telefonnummer ikke er registrert må du kontakte Obos på epost vibbo@obos.no eller telefon 22 86 55 00.
 • Leietakere: Leietakere vil ikke automatisk få tilgang til vibbo. Seksjonseiere må registrere leietakere eller andre beboere som skal ha tilgang til vibbo.no via «min profil» på vibbo.

MvH Styret

Støy fra flere leiligheter nattestid denne helgen

Styret har fått meldinger fra flere beboere som i helgen har fått ødelagt sin nattesøvn på grunn av høylytt festing i enkelte leiligheter. Vi minner derfor om våre husordensregler, punkt 9:


Det skal være ro i byggene i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Dette gjelder også i korridorer, takterrasser, svalganger og inngangspartier. På Søn-/ og helligdager skal det være ro til kl. 12.00. Dersom andre beboere ber om det, skal plagsomme lyder uansett dempes.

Ved større sammenkomster og/eller støyforvoldende arbeid, skal naboer forhåndsvarsles. Et slikt varsel tilsidesetter for øvrig ikke det alminnelige hensyn til naboer.

Ta hensyn til hverandre.

Banking, boring, eller hamring må ikke foregå på søn-/ og helligdager, ei heller på hverdager før kl. 08.00, eller etter kl. 21.00. Musikkanlegg og instrumenter må ikke spilles så høyt at naboer sjeneres. Unntak er dersom det er innhentet tillatelse fra styret, eller ved en akutt situasjon.


Vennligst respekter disse reglene!

Erfaringsmessig har det størst effekt å kontakte beboeren i leiligheten det gjelder personlig i slike situasjoner. Vi minner likevel om at beboere har anledning til å tilkalle Securitas ved nattebråk, telefon 22971070.


MvH Styret

Fasadevask 17.-18. juni

Vi får vasket enkelte fasader i Hoffsparken 17. og 18. juni. Bakgrunnen for dette er hovedsaklig støv og skitt fra byggingen av Harbitz Torg. Det er utbyggeren av Harbitz torg som bekoster fasadevasken.

Opprinnelig var avtalen at kun fasadene mot trikken i Hoffsveien 6. og 8 ville bli vasket da disse var nærmest anleggsområdet. Utbygger av Harbitz Torg ønsker imidlertid ikke å vaske fasadene inne på balkongene fordi det da kreves sikringsutstyr. I stedet har de foreslått å også vaske den sørvendte fasaden på Hoffsveien 12 og den vestvendte fasaden på Hoffsveien 6 som en slags kompensasjon. Styret har akseptert denne løsningen.

På bildet er fasadene som vil bli vasket markert i gult

Det er Oslo Fasadevask AS som vil forestå fasadevasken.

Oppsummert:

 • Sørveggene på Hoffsveien 6 og 8 blir vasket torsdag 17. juni.
 • Sørveggen på Hoffsveien 12 blir vasket fredag 18. juni.
 • Vinduer blir vasket, men ikke vinduer på balkogene.
 • Det vil bli noe støy i forbindelse med vaskingen.
 • Lukk vinduene på fasadene som blir vasket!
 • Det blir vannsøl på balkongene i forbindelse med vaskingen. Gjenstander som ikke tåler vann bør fjernes.
 • Vinduene på balkongene kan bli tilsølt. Disse er imidlertid enkle å komme til og Styret har vurdert at beboerne vasker disse etter fasadevasken dersom det er behov.

MvH Styret

Grilling i Hoffsparken

Sommeren har meldt seg for alvor og mange har for lengst startet grillsesongen. Vi bor nokså tett i Hoffsparken, og styret ønsker derfor å minne om punkt fire i våre husordensregler: 

Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill og/eller gassgrill, under forutsetning av at stekeos og lukt ikke sjenerer andre beboere.

I Styrets tolkning av denne regelen ligger det at den som griller plikter å ta hensyn til andre beboere. Vi oppfordrer derfor til følgende.

 • Sørg for at grillen er tilstrekkelig rengjort slik at det ikke oppstår unødvendig røyk og lukt fra gamle matrester. Rengjør grillen godt før en ny sesong, og underveis i sesongen ved behov. Tøm fettoppsamleren jevnlig. En ren grill reduserer også brannfaren!
 • Unngå grilling av mat som forårsaker svært mye stekeos.
 • Slå av grillen når den ikke lenger er i bruk.
 • Dersom det er mulig, plasser grillen slik at stekeos siver fritt ut i bakgården, og ikke opp langs husveggen til naboen og etasjene over.

God Grillsesong!

MvH Styret