Grilling i Hoffsparken

Sommeren har meldt seg for alvor og mange har for lengst startet grillsesongen. Vi bor nokså tett i Hoffsparken, og styret ønsker derfor å minne om punkt fire i våre husordensregler: 

Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill og/eller gassgrill, under forutsetning av at stekeos og lukt ikke sjenerer andre beboere.

I Styrets tolkning av denne regelen ligger det at den som griller plikter å ta hensyn til andre beboere. Vi oppfordrer derfor til følgende.

  • Sørg for at grillen er tilstrekkelig rengjort slik at det ikke oppstår unødvendig røyk og lukt fra gamle matrester. Rengjør grillen godt før en ny sesong, og underveis i sesongen ved behov. Tøm fettoppsamleren jevnlig. En ren grill reduserer også brannfaren!
  • Unngå grilling av mat som forårsaker svært mye stekeos.
  • Slå av grillen når den ikke lenger er i bruk.
  • Dersom det er mulig, plasser grillen slik at stekeos siver fritt ut i bakgården, og ikke opp langs husveggen til naboen og etasjene over.

God Grillsesong!

MvH Styret