Fasadevask 17.-18. juni

Vi får vasket enkelte fasader i Hoffsparken 17. og 18. juni. Bakgrunnen for dette er hovedsaklig støv og skitt fra byggingen av Harbitz Torg. Det er utbyggeren av Harbitz torg som bekoster fasadevasken.

Opprinnelig var avtalen at kun fasadene mot trikken i Hoffsveien 6. og 8 ville bli vasket da disse var nærmest anleggsområdet. Utbygger av Harbitz Torg ønsker imidlertid ikke å vaske fasadene inne på balkongene fordi det da kreves sikringsutstyr. I stedet har de foreslått å også vaske den sørvendte fasaden på Hoffsveien 12 og den vestvendte fasaden på Hoffsveien 6 som en slags kompensasjon. Styret har akseptert denne løsningen.

På bildet er fasadene som vil bli vasket markert i gult

Det er Oslo Fasadevask AS som vil forestå fasadevasken.

Oppsummert:

  • Sørveggene på Hoffsveien 6 og 8 blir vasket torsdag 17. juni.
  • Sørveggen på Hoffsveien 12 blir vasket fredag 18. juni.
  • Vinduer blir vasket, men ikke vinduer på balkogene.
  • Det vil bli noe støy i forbindelse med vaskingen.
  • Lukk vinduene på fasadene som blir vasket!
  • Det blir vannsøl på balkongene i forbindelse med vaskingen. Gjenstander som ikke tåler vann bør fjernes.
  • Vinduene på balkongene kan bli tilsølt. Disse er imidlertid enkle å komme til og Styret har vurdert at beboerne vasker disse etter fasadevasken dersom det er behov.

MvH Styret