Støy fra flere leiligheter nattestid denne helgen

Styret har fått meldinger fra flere beboere som i helgen har fått ødelagt sin nattesøvn på grunn av høylytt festing i enkelte leiligheter. Vi minner derfor om våre husordensregler, punkt 9:


Det skal være ro i byggene i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Dette gjelder også i korridorer, takterrasser, svalganger og inngangspartier. På Søn-/ og helligdager skal det være ro til kl. 12.00. Dersom andre beboere ber om det, skal plagsomme lyder uansett dempes.

Ved større sammenkomster og/eller støyforvoldende arbeid, skal naboer forhåndsvarsles. Et slikt varsel tilsidesetter for øvrig ikke det alminnelige hensyn til naboer.

Ta hensyn til hverandre.

Banking, boring, eller hamring må ikke foregå på søn-/ og helligdager, ei heller på hverdager før kl. 08.00, eller etter kl. 21.00. Musikkanlegg og instrumenter må ikke spilles så høyt at naboer sjeneres. Unntak er dersom det er innhentet tillatelse fra styret, eller ved en akutt situasjon.


Vennligst respekter disse reglene!

Erfaringsmessig har det størst effekt å kontakte beboeren i leiligheten det gjelder personlig i slike situasjoner. Vi minner likevel om at beboere har anledning til å tilkalle Securitas ved nattebråk, telefon 22971070.


MvH Styret