Andre kilder

Nedenfor finner du en liste med linker til andre relevante sider for oss i sameiet.

Harbitz Torg: informasjon om status og fremdrift av denne omfattende utbyggingen i vårt nabolag.

Lov om eierseksjoner (lovdata)

Huseiernes landsforbund: tips om praktisk fortolking av relevante lover og regler