Bestilling av ny fjernkontroll til garasjeporten

En slik fjernkontroll kan bare bestilles av reelle seksjonseiere.
Fjernkontrollen kommer i posten som oppkrav, og dersom leietaker er angitt nedenfor, vil vedkommende være mottaker.

(Kun tall, uten innledende H)