Branninstruks

Branninstruks for Hoffsparken Boligsameie

 Hoffsveien nr. 6, 8 og 12

Ved brannalarm

 • Sørg for at alle blir varslet
 • Lukk dører og vinduer
 • Gå raskt ut av bygningen. Hvis aktuelt: Bruk svalegang mot trappen og følg denne ned, alternativt bruk branntrappen i motsatt ende av svalegangen.
 • Bruk ikke heis
 • Gå til felles møteplass: Utenfor Garderobemannen, bak søppelkassene til Hoffsparken

Ved brann

 • Varsle personer i fare ved å rope “Brann! Brann!”.
 • Hjelp hverandre ut til felles møteplass.
 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
 • Si i fra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne.

Merk:
Brannrøyk er svært giftig!
Ved evakuering skal alle lukke dører og vinduer i sin leilighet og komme seg ned og ut i nærmeste korridor og trapp. Dersom trappeløpet står i brann eller er fylt med røyk, må man i stedet evakuere i nærmeste branntrapp på utsiden av bygget. 

Beboere eller gjester med funksjonshemning eller som av andre grunner trenger assistanse ved evakuering bes gi beskjed til styret slik at de er klar over dette.

Redde, varsle, slokke
Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. “Redde, varsle, slokke” er en nyttig huskeregel:

 1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet.
 2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
 3. SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.

HUSK!
Nødnummer til brannvesenet:                                110

Oppgi korrekt adresse til brannvesenet:           Hoffsveien 6-8-12

Felles møteplass ved evakuering:                          Ved søppelnedkast utenfor

Garderobemannen