Arbeid med drenering ved gjesteparkeringen

Fra i dag og en stund fremover vil det utføres gravearbeid ved en tett dreneringskum ved gjesteparkeringen. 1-4 gjesteparkeringsplasser vil benyttes av entrepenøren i perioden.

Vi håper at vi med dette får utbedret problemet med vannansamling hver gang det kommer nedbør av betydning.

Arbeidets varihet er avhengig av hva entrepenøren konkluderer som årsak til den tette dreneringen.


MvH Styret

Vårdugnaden er i gang!

Det er på tide med årets vårdugnad. På grunn av koronasituasjonen blir også denne dugnaden gjennomført «digitalt» slik at så mange ikke trenger å møtes.

Vi har lagt ut oppgaver på sjau.no, og vi invitterer nå alle beboere til å plukke oppgaver og gjennomføre dem når det måtte passe best. Dugnaden er allerede i gang, og er «åpen» til og med 16. mai. Styret sørger for tilgjengelig utstyr.

I år har vi to nye oppgaver på programmet: montering av salonger på takterrassene, og beising av blomsterkasser mellom nr 6 og nr 8 (for å hindre videre motorisert trafikk).

For å delta, klikker du deg inn på https://www.sjau.no/sjau/8U4I6N5iZ1xiNqa4QZRD . Det er nødvendig å opprette en bruker eller logge inn med google/facebook (hvis du da ikke har bruker fra før).

Som tidligere år vil seksjonseiere som deltar på dugnaden få fratrekk kr 300,- i felleskostnader. Når du plukker en oppgave må du skrive navn og leilighetsnummer i kommentarfeltet tilhørende hver oppgave, slik at vi får registrert dette hos OBOS (som administrerer fakturering).


MvH Styret

Fortum utfører gravearbeider ved Hoffsveien 6 fra 2. februar

Styret har fått melding fra Fortum om at det er avdekket en feil knyttet til et rør for fjernvarme i bakken utenfor Hoffsveien 6. Fortum (ved underentrepenør) vil starte gravearbeider og utbedring av dette tirsdag neste uke (2. februar).

Området det gjelder er mellom Hoffsveien 6 og søppeldunkene. Arbeidet skal ikke ha konsekvenser hverken for trafikk til og fra garasjen/gjesteparkering eller for leveranse av varme til oss.

Trolig vil siste del av ferdigstilling (asfaltering) måtte vente til våren pga tele.

Dette til orientering.


MvH Styret

Gjesteparkeringen sperres torsdag 3/12 kl 08-12

Torsdag 3/12 kommer en entrepenør for å undersøke avløpskummen på gjesteparkeringen nærmest nedkjøringen til garasjen. Her er det trolig en tett eller ødelagt gjennomføring til neste kum i systemet, og som de fleste sikkert vet har vi stadig problemer med overvann her når det regner.

Vi har hatt arbeid på kummen tidligere, men da kun med spylebil. Entrepenøren vil denne gangen gå inn med kamera og annet utstyr for å undersøke hva som er problemet med kummen, slik at vi vet hva som må til for å utbedre problemet permanent.

Vi ber derfor om at gjesteparkeringen ikke benyttes i tidsrommet 08-12 torsdag 3. desember.


MvH Styret

Høstdugnaden starter 1. november!

Det er på tide med årets høstdugnad. På grunn av koronasituasjonen blir også denne dugnaden gjennomført «digitalt» slik at så mange ikke trenger å møtes.

Vi har lagt ut oppgaver på sjau.no, og vi invitterer nå alle beboere til å plukke oppgaver og gjennomføre dem når det måtte passe best. Dugnaden er «åpen» fra og med søndag 1 november. Styret sørger for tilgjengelig utstyr.

For å delta, klikker du deg inn på https://www.sjau.no/sjau/HTGlQVtA51hdfqyhlc33. Det er nødvendig å opprette en bruker eller logge inn med google/facebook (hvis du ikke har bruker fra før).

Som tidligere år vil seksjonseiere som deltar på dugnaden få fratrekk kr 300,- i felleskostnader. Når du plukker en oppgave må du skrive navn og leilighetsnummer i kommentarfeltet tilhørende hver oppgave, slik at vi får registrert dette hos OBOS (som administrerer fakturering).


MvH Styret

Lading av el-bil for alle gjester som prøveordning

Hoffsparken har tre ladestasjoner for el-bil på våre gjesteparkeringsplasser. Disse har vært låst med nøkkel, og tilgangen har vært kontrollert med en abonnementsordning til selvkost. Kun en håndfull beboere har vært med på ordningen og strømforbruket har vært minimalt.

Styret ønsker at ladestasjonene skal komme (gjester av) alle beboere i Hoffsparken til gode. Som en prøveordning avslutter vi fra i dag abonnementsordningen og låser opp stasjonene slik at alle som er på besøk med el-bil kan lade.

Vi tillater oss å minne om at parkeringsreglene for gjesteparkeringsplassene naturligvis også gjelder for ladestasjonene og håndheves svært effektivt av Aker P-drift. Disse er tydelig gjengitt på skilt. Det er ikke meningen at beboere skal lade her.

Vi vil vurdere prøveordningen fortløpende.


MvH Styret

Takk for innsatsen ved årets dugnad!

Årets dugnad er over og styret ønsker å takke alle som stilte opp for innsatsen! Sammen fikk vi rakt, kostet, luket og gjort anlegget klart for sommeren.

Dugnadsgodtgjørelsen trekkes fra på felleskostnadene ved første anledning.


MvH Styret

Vårdugnaden er i gang!

Det er på tide med årets vårdugnad, og på grunn av den spesielle situasjonen i år blir den gjennomført på en ny og smittesikker måte.

Vi har lagt ut oppgaver på sjau.no, og vi invitterer nå alle beboere til å plukke oppgaver og gjennomføre dem når det måtte passe best. Dugnaden er «åpen» fra og med fredag 22 mai til og med fredag 29 mai. Styret sørger for tilgjengelig utstyr.

For å delta, klikker du deg inn på https://www.sjau.no/sjau/ZcZe7YwzrUL1iQl8tgqC. Det er nødvendig å opprette en bruker eller logge inn med google/facebook.

Som tidligere år vil seksjonseiere som deltar på dugnaden få fratrekk kr 300,- i felleskostnader. Når du plukker en oppgave må du skrive navn og leilighetsnummer i kommentarfeltet tilhørende hver oppgave, slik at vi får registrert dette hos OBOS (som administrerer fakturering).


MvH Styret

Lufting av hunder på fellesområdene

I de spesielle tidene vi er midt oppe i er det viktig å få seg en luftetur i frisk luft.

Styret har lagt merke til at både to- og firbente benytter seg av takterrassen for lufting. Vi har ikke noe forbud mot å lufte hunder på takterrassene i våre husordensregler, men vi oppfordrer samtidig til å finne et annet sted for lufting av hunden dersom hunden skal gjøre fra seg.

Skulle det likevel skje at hunden gjør fra seg på takterrassen er det en selvfølge at hundeeieren plukker opp.

Takk for hjelpen!


MvH Styret