Støy fra flere leiligheter nattestid denne helgen

Styret har fått meldinger fra flere beboere som i helgen har fått ødelagt sin nattesøvn på grunn av høylytt festing i enkelte leiligheter. Vi minner derfor om våre husordensregler, punkt 9:


Det skal være ro i byggene i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Dette gjelder også i korridorer, takterrasser, svalganger og inngangspartier. På Søn-/ og helligdager skal det være ro til kl. 12.00. Dersom andre beboere ber om det, skal plagsomme lyder uansett dempes.

Ved større sammenkomster og/eller støyforvoldende arbeid, skal naboer forhåndsvarsles. Et slikt varsel tilsidesetter for øvrig ikke det alminnelige hensyn til naboer.

Ta hensyn til hverandre.

Banking, boring, eller hamring må ikke foregå på søn-/ og helligdager, ei heller på hverdager før kl. 08.00, eller etter kl. 21.00. Musikkanlegg og instrumenter må ikke spilles så høyt at naboer sjeneres. Unntak er dersom det er innhentet tillatelse fra styret, eller ved en akutt situasjon.


Vennligst respekter disse reglene!

Erfaringsmessig har det størst effekt å kontakte beboeren i leiligheten det gjelder personlig i slike situasjoner. Vi minner likevel om at beboere har anledning til å tilkalle Securitas ved nattebråk, telefon 22971070.


MvH Styret

Grilling i Hoffsparken

Sommeren har meldt seg for alvor og mange har for lengst startet grillsesongen. Vi bor nokså tett i Hoffsparken, og styret ønsker derfor å minne om punkt fire i våre husordensregler: 

Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill og/eller gassgrill, under forutsetning av at stekeos og lukt ikke sjenerer andre beboere.

I Styrets tolkning av denne regelen ligger det at den som griller plikter å ta hensyn til andre beboere. Vi oppfordrer derfor til følgende.

 • Sørg for at grillen er tilstrekkelig rengjort slik at det ikke oppstår unødvendig røyk og lukt fra gamle matrester. Rengjør grillen godt før en ny sesong, og underveis i sesongen ved behov. Tøm fettoppsamleren jevnlig. En ren grill reduserer også brannfaren!
 • Unngå grilling av mat som forårsaker svært mye stekeos.
 • Slå av grillen når den ikke lenger er i bruk.
 • Dersom det er mulig, plasser grillen slik at stekeos siver fritt ut i bakgården, og ikke opp langs husveggen til naboen og etasjene over.

God Grillsesong!

MvH Styret

Test av brannalarm torsdag 18/2

(English below)

Torsdag 18. februar ca kl 10.30 vil vi gjennomføre en teknisk test av brannalarmen (klokketest). Dette er ikke en brannøvelse og det er ikke nødvendig å forlate bygningen.

Dersom du er hjemme og ikke hører alarmen denne dagen ber vi deg ta kontakt med styret.


We will conduct a technical test of the fire alarm Thursday February 18 around 10.30AM. This is not a fire drill and it is not necessary to leave the building.

If you are at home in this period and you do not hear an alarm we ask you to contact us.


MvH Styret

Årlig brev til beboere om helse, miljø og sikkerhet

(English below)

Hei alle sammen,

Vi går snart inn i årstiden hvor vi bruker levende lys og lager mat som står på komfyren i flere timer. I den forbindelse ønsker styret å minne dere om deres ansvar når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Vedlagt ligger en beskrivelse som klargjør hva deres ansvar er, samt annen nyttig info, og noen tips om hva dere kan gjøre for å bidra til et sikkert boligsameie.

Noen hovedpunkter: Beboere skal

 • Sjekke at brannslukningsutstyr er i orden
 • Bytte batteri i brannvarslere (ikke den som er koblet til fellesanlegget, «Eltek»)
 • Kontrollere elektriske anlegg (se vedlagt sjekkliste)
 • Sikre at bygningsarbeid / oppussing skjer på en forsvarlig måte
 • Melde eventuelle feil og mangler til styret
 • Sørge for å holde rømningsveier åpne
 • Ikke oppbevare brannfarlig væske / gass i kjeller

Med trygg hilsen,
Styret i Hoffsparken Boligsameie


Dear all,

We are now approaching the season when we will light candles and cook for hours on the stove. We would therefore like to inform you about your responsibilities when it comes to health, safety and the environment (HSE).

Attached you will find a description (Norwegian only) which clarifies what your responsibilities are, and other relevant and useful information, as well as some tips on what you can do to ensure a safe living situation.

Some main points: Your are responsible for;

 • Checking that fire extinguishers are in order
 • Change battery in the fire alarm (not the one connected to the common system, “Eltek”)
 • Control electrical installation (see checklist attached)
 • Ensure that refurbishments and other work is properly carried out
 • Report HSE observations to the board
 • Keeping escape routes free
 • Not storing fire hazardous liquids / gases in the basement

Safe regards,
The board of Hoffsparken Boligsameie

Obligatorisk ventilasjonsrens 23.-27. november

Sameiet har vedtektsfestet obligatorisk rensing av ventilasjonsanlegget hvert annet år. Sist gang vi gjennomførte dette var høsten 2018, og det er nå på tide med en ny rens av anlegget.

Styret har gjort tilbudsinnhenting og takket ja til Aktiv Ventilasjon, som vil gjennomføre rens i alle 101 enheter, samt i kanalene fra taket.

Perioden for ventilajonsrens er allerede 23.-27. november. Vi vet at dette er kort varsel, men håper og tror likevel dette vil kunne la seg gjennomføre. Koordinering og avtale om tidspunkt foregår ved at

 1. Aktiv Ventilasjon setter opp et tidspunkt for rens for hver enkelt seksjon, og gir informasjon om dette torsdag 19. november på et oppslag på hver enkelt seksjons inngangsdør.
 2. Dersom oppsatt tidspunkt ikke passer er hver seksjonseier ansvarlig for å avtale et nytt tidspunkt direkte med Aktiv Ventilasjon. Kontaktinfo: tina@aktivventilasjon.no eller telefon 46306958.

Vi minner om at det i følge sameiets vedtekter (5.1.17) er pliktig for alle seksjonseiere å delta på rensing av ventilasjonsanlegget. Styret har på sin side ansvar for organisering og tilbudsinnhenting.

En faktura på kr 805,- (pluss fakturagebyr) vil ble sendt hver seksjonseier i etterkant av arbeidet.

Oppdatert om smittevern og coronasituasjonen: Aktiv Ventilasjon benytter munnbind ved hvert besøk, og antibac mellom hvert besøk. Dersom man pga smittesituasjonen i Oslo ikke ønsker besøk i sin leilighet nå har vi respekt for dette, men seksjonseier er da ansvarlig for å gjøre individuell avtale med Aktiv Ventilasjon. Dersom man har symptomer eller er i karantene skal man naturligvis utsette avtalen om rens.


Styret

COVID19 / Coronavirus precautions at the evacuation drill

English below


Torsdag 17. September kl 18:00 utføres det en evakueringsøvelse i sameiet. Se tidligere oppslag med mer informasjon. På grunn av COVID19 / Coronaviruset gjør vi oppmerksom på følgende:

 • Hold minimum 1 meters avstand fra naboer, både i trappene og ved møtepunktet. Heis skal ikke benyttes.
 • Bruk gjerne munnbind
 • Sprit / vask hendene etter øvelsen.
 • Dersom du er i karantene eller isolasjon skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du har symptomer / er syk skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du synes det er ubehagelig å evakuere sammen med mange naboer trenger du ikke delta. Dette gjelder alle, og spesielt om du er i risikogruppen for COVID19.
 • Uavhengig om du deltar eller ikke, gjør deg kjent med retningslinjene for evakuering.
 • Meld fra til styret dersom alarmen i din leilighet ikke lager lyd

Thursday September 17th at 6pm we will hold an evacuation drill. See an earlier post with more information. Due to the COVID19 / Coronavirus situation we want to inform about the following:

 • Keep a minimum 1 meter distance to your neighbors, in the stairs as well as at the muster point. Elevators are not to be used.
 • We recommend using a face mask
 • Disinfect / wash your hands after the drill
 • If you are in quarantine or isolation you are not to take part in the drill
 • If you experience symptoms or are feeling unwell you are not to take part in the drill
 • If you do not feel comfortable participating in the drill you do not have to. This applies to everyone and in particular to those in COVID19 risk groups.
 • Whether you choose to participate or not, make yourself familiar with the fire instructions
 • Contact the board if the fire alarm in your apartment does not work.

MvH Styret

Evacuation drill Thursday September 17th

English below

Torsdag 17. September planlegges det evakueringsøvelse i sameiet. Hensikten med brannøvelsen er å gjøre alle beboere kjent med evakueringsprosedyrene, og identifisere eventuelle forbedringer.

Øvelsen planlegges: Torsdag 17. September kl. 18:00

Vennligst gjør dere kjent med branninnstruksen: http://www.hoffsparken.no/branninstruks/

Kort og godt – Når brannalarmen går av:
– Sørg for at alle blir varslet
– Lukk dører og vinduer
– Gå raskt og kontrollert ut av bygningen
– Ikke bruk heis
– Møt opp ved møtepunktet

Møtepunktet er utenfor Fara sykkelbutikk (gamle Garderobemannen).

Kontakt styret dersom alarmen i din leilighet ikke lager lyd.

På grunn av COVID19 / Coronaviruset gjør vi oppmerksom på følgende:

 • Hold minimum 1 meters avstand fra naboer, både i trappene og ved møtepunktet. Heis skal ikke benyttes.
 • Bruk gjerne munnbind
 • Sprit / vask hendene etter øvelsen.
 • Dersom du er i karantene eller isolasjon skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du har symptomer / er syk skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du synes det er ubehagelig å evakuere sammen med mange naboer trenger du ikke delta. Dette gjelder alle, og spesielt om du er i risikogruppen for COVID19.
 • Uavhengig om du deltar eller ikke, gjør deg kjent med retningslinjene for evakuering.

Thursday 17th of September we are planning an evacuation drill. The purpose of the fire drill is to make everyone aware of what to do in the case of an emergency, and to identify any areas for improvement.

The drill is being planned for: Thursday 17th of September 6 pm

Please read the fire instruction at http://www.hoffsparken.no/branninstruks/

Summary – When the fire alarm sounds:
– Ensure everyone is notified
– Shut doors and windows
– Move quickly and in a controlled manner out of the building
– Do not use the elevator
– Meet up at the muster point

The muster point is outside the Fara bike shop (the old Garderobemannen).

Contact the board if the fire alarm in your apartment does not work.

COVID19 / Coronavirus precautions:

 • Keep a minimum 1 meter distance to your neighbors, in the stairs as well as at the muster point. Elevators are not to be used.
 • We recommend using a face mask
 • Disinfect / wash your hands after the drill
 • If you are in quarantine or isolation you are not to take part in the drill
 • If you experience symptoms or are feeling unwell you are not to take part in the drill
 • If you do not feel comfortable participating in the drill you do not have to. This applies to everyone and in particular to those in COVID19 risk groups.
 • Whether you choose to participate or not, make yourself familiar with the fire instructions.

MvH Styret

Skjeggkre observert!

Styret har fått en melding fra en beboer i Hoffsveien 6A om at det er registrert skjeggkre i en leilighet. Skjeggkreet er ikke farlig, og det finnes i dag gode metoder for å bekjempe krypene. Seksjonseier har satt igang egne tiltak.

Vi ber om at andre som måtte observere skjeggkre melder fra til styret, slik at vi kan vurdere behovet for en eventuelt koordinert aksjon.


MvH Styret