Defekt lås på søppelanlegg

Som flere sikkert har merket, er låsen til søppel-luken nærmest nr 6 defekt.

Vi ber om at ingen setter nøkkelen i denne inntil den er reparert, da man risikerer å sette fast, miste eller brekke nøkkelen.

Styret har bestilt reparasjon som etter planen vil skje på mandag formiddag.


Hilsen styret