Hva skjer utomhus?

I blant dukker diskusjoner opp om hva som tilhører den enkelte seksjon i 1. etasje, og hvor grensen går til sameiet sin tomt.

Vi har i det siste registrert en viss aktivitet og interesse for å utnytte utearealene mellom den enkelte leilighet sin platting og hekken som står på utsiden av denne og gir en viss skjerming.

Fortsett å lese «Hva skjer utomhus?»

Vennligst unngå bruk av gjesteparkering på fredag

Etter en lang og snørik vinter med mye strøing, har styret bestilt maskinell feiing på gangveier og vårt strekk med bilvei og gjesteparkeringsplasser.

Denne feiingen vil skje nå på fredag 12. april på dagtid.  Derfor ber styret om at biler som måtte stå på våre gjesteplasser flyttes vekk på torsdag kveld, og at ingen nye biler parkeres før tidligst fredag kl. 18.


Hilsen styret

Vi må holde døren til branntrappen lukket!

Nå har det skjedd igjen, med den følge at utenforstående får lett tilgang til hele bygget – i denne omgang nr 12A.

Det er veldig viktig å holde disse branntrappene låst (fra innsiden).

Ellers kan hvem som helst spasere inn og gå opp til takterrassen eller hvilken som helst etasje.

Vi har hatt tyverier flere ganger som trolig er forårsaket av at disse dørene ikke holdes låst.

Fortsett å lese «Vi må holde døren til branntrappen lukket!»

Luke til søppel omsider reparert…

Det er dessverre lang bestillingstid på disse søppel-lukene, men nå på tirsdag ble den ødelagte luken endelig byttet ut igjen.

Leverandøren har også justert plasseringen av påkjørselsvernet, slik at det skal bli enda vanskeligere å kollidere direkte på den mest utsatte luken.

Vi får håpe dette hjelper!


Hilsen styret

Nytt opplegg for lading av el-biler i garasjen

Vi er i ferd med å legge detaljerte planer for installasjon av ny infrastruktur for lading av el-biler i garasjen.

Fire fakturaer for etablering av selve infrastrukturen, hver på 1.500 kr blir sendt ut fra OBOS til uken, med forfall hhv 15.3., 15.6., 15.9. og 15.12.

I henhold til foreløpig plan vil installasjonen starte rundt 1. april, og pågå til månedskiftet april/mai.

Fortsett å lese «Nytt opplegg for lading av el-biler i garasjen»