Arbeid med drenering ved gjesteparkeringen

Fra i dag og en stund fremover vil det utføres gravearbeid ved en tett dreneringskum ved gjesteparkeringen. 1-4 gjesteparkeringsplasser vil benyttes av entrepenøren i perioden.

Vi håper at vi med dette får utbedret problemet med vannansamling hver gang det kommer nedbør av betydning.

Arbeidets varihet er avhengig av hva entrepenøren konkluderer som årsak til den tette dreneringen.


MvH Styret

Vårdugnaden er i gang!

Det er på tide med årets vårdugnad. På grunn av koronasituasjonen blir også denne dugnaden gjennomført «digitalt» slik at så mange ikke trenger å møtes.

Vi har lagt ut oppgaver på sjau.no, og vi invitterer nå alle beboere til å plukke oppgaver og gjennomføre dem når det måtte passe best. Dugnaden er allerede i gang, og er «åpen» til og med 16. mai. Styret sørger for tilgjengelig utstyr.

I år har vi to nye oppgaver på programmet: montering av salonger på takterrassene, og beising av blomsterkasser mellom nr 6 og nr 8 (for å hindre videre motorisert trafikk).

For å delta, klikker du deg inn på https://www.sjau.no/sjau/8U4I6N5iZ1xiNqa4QZRD . Det er nødvendig å opprette en bruker eller logge inn med google/facebook (hvis du da ikke har bruker fra før).

Som tidligere år vil seksjonseiere som deltar på dugnaden få fratrekk kr 300,- i felleskostnader. Når du plukker en oppgave må du skrive navn og leilighetsnummer i kommentarfeltet tilhørende hver oppgave, slik at vi får registrert dette hos OBOS (som administrerer fakturering).


MvH Styret

Utkobling av varmt vann og varme 10/3 kl 9-11

Fortum skifter en varmeveksler i teknisk rom onsdag 10/3 kl 9-11. Varmt vann og fjernvarme vil måtte stenges av i perioden.

Flere har i det siste opplevd problemer med lavt trykk på varmtvannet. Vi har de siste ukene måttet sette ned trykket fordi vi har hatt problemer med for høyt trykk, og en overtrykksventil i teknisk rom som løser ut og lager støy og vibrasjoner.

Rørlegger fra Assemblin og Fortum har avdekket en feil i varmeveksleren (som varmer opp varmtvannet vha fjernvarme), slik at vann fra fjernvarmeanlegget kan legge inn i vår varmtvannskrets og gi for høyt trykk.

Vi håper problemene forsvinner når Fortum nå skifter varmeveksleren, slik at vi kan justere trykket tilbake til normalt nivå.


Mvh Styret

Ventilasjonsrens 28. januar for dem som ikke deltok før nyttår

Denne meldingen gjelder kun dere som ikke deltok på felles ventilasjonsrens før nyttår.

Alle som ikke fikk deltatt på ventilasjonsrens før nyttår har nå fått en lapp på døra med tidspunkt for ventilasjonsrens 28. januar. Eventuell koordinering foregår ved å kontakte Aktiv Ventilasjonsrens AS direkte via epost eller telefon. Du finner kontaktinfo på lappen som er hengt opp på døren.

Dersom du ikke deltok på felles rens før nyttår og ikke har fått lapp på døren ber vi om at du sender en epost til styret (styret.hoffsparken@gmail.com).

Dersom du ikke kan delta pga karantene/isolasjon eller covid19-symptomer, eller ikke ønsker å delta pga smittesituasjonen, ber vi om at du medeler dette til Aktiv Ventilasjonsrens AS og også informerer styret.


MvH Styret

Gjesteparkeringen sperres torsdag 3/12 kl 08-12

Torsdag 3/12 kommer en entrepenør for å undersøke avløpskummen på gjesteparkeringen nærmest nedkjøringen til garasjen. Her er det trolig en tett eller ødelagt gjennomføring til neste kum i systemet, og som de fleste sikkert vet har vi stadig problemer med overvann her når det regner.

Vi har hatt arbeid på kummen tidligere, men da kun med spylebil. Entrepenøren vil denne gangen gå inn med kamera og annet utstyr for å undersøke hva som er problemet med kummen, slik at vi vet hva som må til for å utbedre problemet permanent.

Vi ber derfor om at gjesteparkeringen ikke benyttes i tidsrommet 08-12 torsdag 3. desember.


MvH Styret

Obligatorisk ventilasjonsrens 23.-27. november

Sameiet har vedtektsfestet obligatorisk rensing av ventilasjonsanlegget hvert annet år. Sist gang vi gjennomførte dette var høsten 2018, og det er nå på tide med en ny rens av anlegget.

Styret har gjort tilbudsinnhenting og takket ja til Aktiv Ventilasjon, som vil gjennomføre rens i alle 101 enheter, samt i kanalene fra taket.

Perioden for ventilajonsrens er allerede 23.-27. november. Vi vet at dette er kort varsel, men håper og tror likevel dette vil kunne la seg gjennomføre. Koordinering og avtale om tidspunkt foregår ved at

  1. Aktiv Ventilasjon setter opp et tidspunkt for rens for hver enkelt seksjon, og gir informasjon om dette torsdag 19. november på et oppslag på hver enkelt seksjons inngangsdør.
  2. Dersom oppsatt tidspunkt ikke passer er hver seksjonseier ansvarlig for å avtale et nytt tidspunkt direkte med Aktiv Ventilasjon. Kontaktinfo: tina@aktivventilasjon.no eller telefon 46306958.

Vi minner om at det i følge sameiets vedtekter (5.1.17) er pliktig for alle seksjonseiere å delta på rensing av ventilasjonsanlegget. Styret har på sin side ansvar for organisering og tilbudsinnhenting.

En faktura på kr 805,- (pluss fakturagebyr) vil ble sendt hver seksjonseier i etterkant av arbeidet.

Oppdatert om smittevern og coronasituasjonen: Aktiv Ventilasjon benytter munnbind ved hvert besøk, og antibac mellom hvert besøk. Dersom man pga smittesituasjonen i Oslo ikke ønsker besøk i sin leilighet nå har vi respekt for dette, men seksjonseier er da ansvarlig for å gjøre individuell avtale med Aktiv Ventilasjon. Dersom man har symptomer eller er i karantene skal man naturligvis utsette avtalen om rens.


Styret

Høstdugnaden starter 1. november!

Det er på tide med årets høstdugnad. På grunn av koronasituasjonen blir også denne dugnaden gjennomført «digitalt» slik at så mange ikke trenger å møtes.

Vi har lagt ut oppgaver på sjau.no, og vi invitterer nå alle beboere til å plukke oppgaver og gjennomføre dem når det måtte passe best. Dugnaden er «åpen» fra og med søndag 1 november. Styret sørger for tilgjengelig utstyr.

For å delta, klikker du deg inn på https://www.sjau.no/sjau/HTGlQVtA51hdfqyhlc33. Det er nødvendig å opprette en bruker eller logge inn med google/facebook (hvis du ikke har bruker fra før).

Som tidligere år vil seksjonseiere som deltar på dugnaden få fratrekk kr 300,- i felleskostnader. Når du plukker en oppgave må du skrive navn og leilighetsnummer i kommentarfeltet tilhørende hver oppgave, slik at vi får registrert dette hos OBOS (som administrerer fakturering).


MvH Styret

Utskifting av sirkulasjonskrets for varmtvann

Sameiet har i flere år vært plaget av hyppige lekkasjer i sirkulasjonskretsen for varmtvann, og tilhørende kostbare reparasjoner.

Styret har derfor besluttet å skifte ut sirkulasjonskretsen i garasjetaket. Arbeidet vil starte allerede mandag 7. september og vare i intil to uker. I hele perioden blir sirkulasjonskretsen koblet fra. Dette vil innebære at det tar lenger tid før man får varmtvann til leilighetene, spesielt høyt opp i byggene.

Med nåværende takt på lekkasjene er denne investeringen innspart allerede i løpet av et par år. Styret har gjennomført en anbudsrunde og det er Assemblin (vår faste VVS-partner) som vil utføre arbeidet.


MvH Styret

Takk for innsatsen ved årets dugnad!

Årets dugnad er over og styret ønsker å takke alle som stilte opp for innsatsen! Sammen fikk vi rakt, kostet, luket og gjort anlegget klart for sommeren.

Dugnadsgodtgjørelsen trekkes fra på felleskostnadene ved første anledning.


MvH Styret

Vårdugnaden er i gang!

Det er på tide med årets vårdugnad, og på grunn av den spesielle situasjonen i år blir den gjennomført på en ny og smittesikker måte.

Vi har lagt ut oppgaver på sjau.no, og vi invitterer nå alle beboere til å plukke oppgaver og gjennomføre dem når det måtte passe best. Dugnaden er «åpen» fra og med fredag 22 mai til og med fredag 29 mai. Styret sørger for tilgjengelig utstyr.

For å delta, klikker du deg inn på https://www.sjau.no/sjau/ZcZe7YwzrUL1iQl8tgqC. Det er nødvendig å opprette en bruker eller logge inn med google/facebook.

Som tidligere år vil seksjonseiere som deltar på dugnaden få fratrekk kr 300,- i felleskostnader. Når du plukker en oppgave må du skrive navn og leilighetsnummer i kommentarfeltet tilhørende hver oppgave, slik at vi får registrert dette hos OBOS (som administrerer fakturering).


MvH Styret