Elektronisk fullmakt til årsmøte

Seksjonseier som ikke har anledning til å møte kan fylle ut et elektronisk fullmaktsskjema nedenfor.

Fullmakt kan gis etter avtale til en person du kjenner, for eksempel en nabo. Den kan også gis til et navngitt styremedlem (Erik Høivik Smedsrud, Jens Lohne Eftang eller Jørgen Bugge). I det siste tilfellet kan fullmektigens e-post settes til styret.hoffsparken@gmail.com.

(Kun tall, ikke innledende "H")