Vi flytter hjemmesiden til vibbo.no/hoffsparken

Fra nå av vil alle nyheter og annen informasjon fra styret publiseres på vår nye hjemmeside vibbo.no/hoffsparken. Vibbo er en tjeneste fra Obos (vår forretningsfører) som forenkler komunikasjonen mellom styret og seksjonseiere og leietakere. Vi betaler ikke Obos noe ekstra for tjenesten.

Hvorfor flytter vi hjemmesiden?
Vibbo.no automatiserer en rekke funksjoner som vi tror vil forbedre kommunikasjonen mellom styret og seksjonseiere og andre beboere. For eksempel:

 • Oversikt over leietakere/beboere i din leilighet kan enkelt oppdateres via seksjonseiers egen profil.
 • Når en melding sendes til styret via vibbo.no vil styret automatisk kunne se hvilken leilighet meldingen gjelder.
 • Formelle dokumenter slik som vedtekter, husordensregler, og referater fra årsmøter oppdateres og publiseres automatisk av Obos. Det samme gjelder styresammensetning og kontaktinformasjon til styret.
 • Vibbo.no kan leses via web eller app. Via app (iPhone eller Android) kan du få pushvarsler når det legges ut ny informasjon.

Den viktigste grunnen til flyttingen er likevel at hoffsparken.no er en åpen side der hvem som helst har tilgang. På vibbo.no har kun seksjonseiere eller beboere/leietakere som er godkjent av seksjonseiere tilgang. Tilgangskontrollen håndteres automatisk av Obos i henhold til eierregisteret.

Hvordan gjør jeg «bestillinger», for eksempler av gjesteparkeringskort eller nøkler?
Vi har lagt ut informasjon om dette på vibbo.no/hoffsparken under «Temaer»

Hva skjer med hoffsparken.no?
Intil videre vil hoffsparken.no fortsette å eksistere slik at det er mulig å finne igjen gamel informasjon. Vi vil ikke oppdatere informasjonen som ligger på hoffsparken.no, og heller ikke legge ut nye saker eller nyheter.

Hva skjer med Facebook-gruppen?
Ingenting! Vi vet at mange følger Facebook-gruppen og vi vil derfor legge inn lenker til sakene som publiseres på vibbo.

Må jeg foreta meg noe?

 • Tilgang: Alle seksjonseiere som er registrert med korrekt telefonnummer i systemet til Obos vil kunne logge inn på vibbo.no. Dersom riktig telefonnummer ikke er registrert må du kontakte Obos på epost vibbo@obos.no eller telefon 22 86 55 00.
 • Leietakere: Leietakere vil ikke automatisk få tilgang til vibbo. Seksjonseiere må registrere leietakere eller andre beboere som skal ha tilgang til vibbo.no via «min profil» på vibbo.

MvH Styret

Støy fra flere leiligheter nattestid denne helgen

Styret har fått meldinger fra flere beboere som i helgen har fått ødelagt sin nattesøvn på grunn av høylytt festing i enkelte leiligheter. Vi minner derfor om våre husordensregler, punkt 9:


Det skal være ro i byggene i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. Dette gjelder også i korridorer, takterrasser, svalganger og inngangspartier. På Søn-/ og helligdager skal det være ro til kl. 12.00. Dersom andre beboere ber om det, skal plagsomme lyder uansett dempes.

Ved større sammenkomster og/eller støyforvoldende arbeid, skal naboer forhåndsvarsles. Et slikt varsel tilsidesetter for øvrig ikke det alminnelige hensyn til naboer.

Ta hensyn til hverandre.

Banking, boring, eller hamring må ikke foregå på søn-/ og helligdager, ei heller på hverdager før kl. 08.00, eller etter kl. 21.00. Musikkanlegg og instrumenter må ikke spilles så høyt at naboer sjeneres. Unntak er dersom det er innhentet tillatelse fra styret, eller ved en akutt situasjon.


Vennligst respekter disse reglene!

Erfaringsmessig har det størst effekt å kontakte beboeren i leiligheten det gjelder personlig i slike situasjoner. Vi minner likevel om at beboere har anledning til å tilkalle Securitas ved nattebråk, telefon 22971070.


MvH Styret

Fasadevask 17.-18. juni

Vi får vasket enkelte fasader i Hoffsparken 17. og 18. juni. Bakgrunnen for dette er hovedsaklig støv og skitt fra byggingen av Harbitz Torg. Det er utbyggeren av Harbitz torg som bekoster fasadevasken.

Opprinnelig var avtalen at kun fasadene mot trikken i Hoffsveien 6. og 8 ville bli vasket da disse var nærmest anleggsområdet. Utbygger av Harbitz Torg ønsker imidlertid ikke å vaske fasadene inne på balkongene fordi det da kreves sikringsutstyr. I stedet har de foreslått å også vaske den sørvendte fasaden på Hoffsveien 12 og den vestvendte fasaden på Hoffsveien 6 som en slags kompensasjon. Styret har akseptert denne løsningen.

På bildet er fasadene som vil bli vasket markert i gult

Det er Oslo Fasadevask AS som vil forestå fasadevasken.

Oppsummert:

 • Sørveggene på Hoffsveien 6 og 8 blir vasket torsdag 17. juni.
 • Sørveggen på Hoffsveien 12 blir vasket fredag 18. juni.
 • Vinduer blir vasket, men ikke vinduer på balkogene.
 • Det vil bli noe støy i forbindelse med vaskingen.
 • Lukk vinduene på fasadene som blir vasket!
 • Det blir vannsøl på balkongene i forbindelse med vaskingen. Gjenstander som ikke tåler vann bør fjernes.
 • Vinduene på balkongene kan bli tilsølt. Disse er imidlertid enkle å komme til og Styret har vurdert at beboerne vasker disse etter fasadevasken dersom det er behov.

MvH Styret

Grilling i Hoffsparken

Sommeren har meldt seg for alvor og mange har for lengst startet grillsesongen. Vi bor nokså tett i Hoffsparken, og styret ønsker derfor å minne om punkt fire i våre husordensregler: 

Det er kun tillatt å bruke elektrisk grill og/eller gassgrill, under forutsetning av at stekeos og lukt ikke sjenerer andre beboere.

I Styrets tolkning av denne regelen ligger det at den som griller plikter å ta hensyn til andre beboere. Vi oppfordrer derfor til følgende.

 • Sørg for at grillen er tilstrekkelig rengjort slik at det ikke oppstår unødvendig røyk og lukt fra gamle matrester. Rengjør grillen godt før en ny sesong, og underveis i sesongen ved behov. Tøm fettoppsamleren jevnlig. En ren grill reduserer også brannfaren!
 • Unngå grilling av mat som forårsaker svært mye stekeos.
 • Slå av grillen når den ikke lenger er i bruk.
 • Dersom det er mulig, plasser grillen slik at stekeos siver fritt ut i bakgården, og ikke opp langs husveggen til naboen og etasjene over.

God Grillsesong!

MvH Styret

Varmtvannet stenges på morgenen i dag

Oppdatering: det kan bli nødvendig å stenge alt vann i perioder.

Rørlegger må dessverre stenge av varmtvannet nå i morges og formiddag noen timer. Dette er i forbindelse med utbedring av problemene vi har hatt i sirkulasjonskretsen for varmtvann under nr 8. Vi beklager ulempene på morgenkvisten …


MvH Styret

Organisering av bytte av røykvarslere

I leilighetene i sameiet har vi to typer brannvarslere: En type som er koblet til fellesanlegget (merket «Eltek»), og en type som er kun for din leilighet og er koblet til både strøm og batteribackup.

Med mindre du har byttet på eget initiativ er de sistnevnte fra byggeår 2004/2005, og det er på tide å skifte ut til nye. Dette er både pga «holdbarhetsdato», men også på grunn av vi har fått beskjed om at noen begynner fuske.

Vi har vært i kontakt med elektriker for å prøve å få en god pris ettersom vi er flere. Ønsker du å bli med på dette? Vennligst fyll ut Google Forms under, via linken.

Vi gjør oppmerksom på at seksjonseier har ansvar for at brannvarslingssystemet innad i leilighetene fungerer, og håper dere blir med.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw9UI1z3nshXWN7lyFIm06yQybHg8LDClI7JBj7Kub96DZwg/viewform?usp=sf_link

Påminnelse årsmøte 2021

Vi minner om årets digitale årsmøte, som åpner 20 mai kl 09 og avsluttes 24 mai kl 09. Møtet/avstemning avholdes på OBOS plattform: https://vibbo.no/5636.

Innkalling er tidligere sendt i post/epost avhengig av om du har samtykket til digital kommunikasjon fra OBOS.

Det vil bli gjennomført et videomøte 20. mai kl. 1800 via den digitale møteplattformen Microsoft Teams. Seksjonseiere (som har samtykket til digital kommunikasjon) vil motta en invitasjon med lenke for deltakelse på e-post i forkant av møtet.


MvH Styret

Arbeid med drenering ved gjesteparkeringen

Fra i dag og en stund fremover vil det utføres gravearbeid ved en tett dreneringskum ved gjesteparkeringen. 1-4 gjesteparkeringsplasser vil benyttes av entrepenøren i perioden.

Vi håper at vi med dette får utbedret problemet med vannansamling hver gang det kommer nedbør av betydning.

Arbeidets varihet er avhengig av hva entrepenøren konkluderer som årsak til den tette dreneringen.


MvH Styret

Informasjonsmøte i regi av Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten

Ref. informasjonsbrev fra kommunen den 15.03.21 skal Vann- og avløpsetaten utbedre vann- og avløpsledninger mellom Hoffsparken og Hoff terrasse. I den forbindelse inviterer kommunens prosjektleder til digitalt informasjonsmøte førstkommende mandag (10. mai) fra kl. 16:30 til 17:30.

Epost med link til Teams-møtet er sendt til alle seksjonseiere med registrert epostadresse i systemet til Obos. Har du ikke mottatt epost og ønsker å delta på informasjonsmøtet, ta kontakt med Styret for å få tilsendt link.


MvH Styret

Vårdugnaden er i gang!

Det er på tide med årets vårdugnad. På grunn av koronasituasjonen blir også denne dugnaden gjennomført «digitalt» slik at så mange ikke trenger å møtes.

Vi har lagt ut oppgaver på sjau.no, og vi invitterer nå alle beboere til å plukke oppgaver og gjennomføre dem når det måtte passe best. Dugnaden er allerede i gang, og er «åpen» til og med 16. mai. Styret sørger for tilgjengelig utstyr.

I år har vi to nye oppgaver på programmet: montering av salonger på takterrassene, og beising av blomsterkasser mellom nr 6 og nr 8 (for å hindre videre motorisert trafikk).

For å delta, klikker du deg inn på https://www.sjau.no/sjau/8U4I6N5iZ1xiNqa4QZRD . Det er nødvendig å opprette en bruker eller logge inn med google/facebook (hvis du da ikke har bruker fra før).

Som tidligere år vil seksjonseiere som deltar på dugnaden få fratrekk kr 300,- i felleskostnader. Når du plukker en oppgave må du skrive navn og leilighetsnummer i kommentarfeltet tilhørende hver oppgave, slik at vi får registrert dette hos OBOS (som administrerer fakturering).


MvH Styret