Årlig brev til beboere om helse, miljø og sikkerhet

(English below)

Hei alle sammen,

Vi går snart inn i årstiden hvor vi bruker levende lys og lager mat som står på komfyren i flere timer. I den forbindelse ønsker styret å minne dere om deres ansvar når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Vedlagt ligger en beskrivelse som klargjør hva deres ansvar er, samt annen nyttig info, og noen tips om hva dere kan gjøre for å bidra til et sikkert boligsameie.

Noen hovedpunkter: Beboere skal

 • Sjekke at brannslukningsutstyr er i orden
 • Bytte batteri i brannvarslere (ikke den som er koblet til fellesanlegget, «Eltek»)
 • Kontrollere elektriske anlegg (se vedlagt sjekkliste)
 • Sikre at bygningsarbeid / oppussing skjer på en forsvarlig måte
 • Melde eventuelle feil og mangler til styret
 • Sørge for å holde rømningsveier åpne
 • Ikke oppbevare brannfarlig væske / gass i kjeller

Med trygg hilsen,
Styret i Hoffsparken Boligsameie


Dear all,

We are now approaching the season when we will light candles and cook for hours on the stove. We would therefore like to inform you about your responsibilities when it comes to health, safety and the environment (HSE).

Attached you will find a description (Norwegian only) which clarifies what your responsibilities are, and other relevant and useful information, as well as some tips on what you can do to ensure a safe living situation.

Some main points: Your are responsible for;

 • Checking that fire extinguishers are in order
 • Change battery in the fire alarm (not the one connected to the common system, “Eltek”)
 • Control electrical installation (see checklist attached)
 • Ensure that refurbishments and other work is properly carried out
 • Report HSE observations to the board
 • Keeping escape routes free
 • Not storing fire hazardous liquids / gases in the basement

Safe regards,
The board of Hoffsparken Boligsameie

Obligatorisk ventilasjonsrens 23.-27. november

Sameiet har vedtektsfestet obligatorisk rensing av ventilasjonsanlegget hvert annet år. Sist gang vi gjennomførte dette var høsten 2018, og det er nå på tide med en ny rens av anlegget.

Styret har gjort tilbudsinnhenting og takket ja til Aktiv Ventilasjon, som vil gjennomføre rens i alle 101 enheter, samt i kanalene fra taket.

Perioden for ventilajonsrens er allerede 23.-27. november. Vi vet at dette er kort varsel, men håper og tror likevel dette vil kunne la seg gjennomføre. Koordinering og avtale om tidspunkt foregår ved at

 1. Aktiv Ventilasjon setter opp et tidspunkt for rens for hver enkelt seksjon, og gir informasjon om dette torsdag 19. november på et oppslag på hver enkelt seksjons inngangsdør.
 2. Dersom oppsatt tidspunkt ikke passer er hver seksjonseier ansvarlig for å avtale et nytt tidspunkt direkte med Aktiv Ventilasjon. Kontaktinfo: tina@aktivventilasjon.no eller telefon 46306958.

Vi minner om at det i følge sameiets vedtekter (5.1.17) er pliktig for alle seksjonseiere å delta på rensing av ventilasjonsanlegget. Styret har på sin side ansvar for organisering og tilbudsinnhenting.

En faktura på kr 805,- (pluss fakturagebyr) vil ble sendt hver seksjonseier i etterkant av arbeidet.

Oppdatert om smittevern og coronasituasjonen: Aktiv Ventilasjon benytter munnbind ved hvert besøk, og antibac mellom hvert besøk. Dersom man pga smittesituasjonen i Oslo ikke ønsker besøk i sin leilighet nå har vi respekt for dette, men seksjonseier er da ansvarlig for å gjøre individuell avtale med Aktiv Ventilasjon. Dersom man har symptomer eller er i karantene skal man naturligvis utsette avtalen om rens.


Styret

Høstdugnaden starter 1. november!

Det er på tide med årets høstdugnad. På grunn av koronasituasjonen blir også denne dugnaden gjennomført «digitalt» slik at så mange ikke trenger å møtes.

Vi har lagt ut oppgaver på sjau.no, og vi invitterer nå alle beboere til å plukke oppgaver og gjennomføre dem når det måtte passe best. Dugnaden er «åpen» fra og med søndag 1 november. Styret sørger for tilgjengelig utstyr.

For å delta, klikker du deg inn på https://www.sjau.no/sjau/HTGlQVtA51hdfqyhlc33. Det er nødvendig å opprette en bruker eller logge inn med google/facebook (hvis du ikke har bruker fra før).

Som tidligere år vil seksjonseiere som deltar på dugnaden få fratrekk kr 300,- i felleskostnader. Når du plukker en oppgave må du skrive navn og leilighetsnummer i kommentarfeltet tilhørende hver oppgave, slik at vi får registrert dette hos OBOS (som administrerer fakturering).


MvH Styret

COVID19 / Coronavirus precautions at the evacuation drill

English below


Torsdag 17. September kl 18:00 utføres det en evakueringsøvelse i sameiet. Se tidligere oppslag med mer informasjon. På grunn av COVID19 / Coronaviruset gjør vi oppmerksom på følgende:

 • Hold minimum 1 meters avstand fra naboer, både i trappene og ved møtepunktet. Heis skal ikke benyttes.
 • Bruk gjerne munnbind
 • Sprit / vask hendene etter øvelsen.
 • Dersom du er i karantene eller isolasjon skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du har symptomer / er syk skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du synes det er ubehagelig å evakuere sammen med mange naboer trenger du ikke delta. Dette gjelder alle, og spesielt om du er i risikogruppen for COVID19.
 • Uavhengig om du deltar eller ikke, gjør deg kjent med retningslinjene for evakuering.
 • Meld fra til styret dersom alarmen i din leilighet ikke lager lyd

Thursday September 17th at 6pm we will hold an evacuation drill. See an earlier post with more information. Due to the COVID19 / Coronavirus situation we want to inform about the following:

 • Keep a minimum 1 meter distance to your neighbors, in the stairs as well as at the muster point. Elevators are not to be used.
 • We recommend using a face mask
 • Disinfect / wash your hands after the drill
 • If you are in quarantine or isolation you are not to take part in the drill
 • If you experience symptoms or are feeling unwell you are not to take part in the drill
 • If you do not feel comfortable participating in the drill you do not have to. This applies to everyone and in particular to those in COVID19 risk groups.
 • Whether you choose to participate or not, make yourself familiar with the fire instructions
 • Contact the board if the fire alarm in your apartment does not work.

MvH Styret

Evacuation drill Thursday September 17th

English below

Torsdag 17. September planlegges det evakueringsøvelse i sameiet. Hensikten med brannøvelsen er å gjøre alle beboere kjent med evakueringsprosedyrene, og identifisere eventuelle forbedringer.

Øvelsen planlegges: Torsdag 17. September kl. 18:00

Vennligst gjør dere kjent med branninnstruksen: http://www.hoffsparken.no/branninstruks/

Kort og godt – Når brannalarmen går av:
– Sørg for at alle blir varslet
– Lukk dører og vinduer
– Gå raskt og kontrollert ut av bygningen
– Ikke bruk heis
– Møt opp ved møtepunktet

Møtepunktet er utenfor Fara sykkelbutikk (gamle Garderobemannen).

Kontakt styret dersom alarmen i din leilighet ikke lager lyd.

På grunn av COVID19 / Coronaviruset gjør vi oppmerksom på følgende:

 • Hold minimum 1 meters avstand fra naboer, både i trappene og ved møtepunktet. Heis skal ikke benyttes.
 • Bruk gjerne munnbind
 • Sprit / vask hendene etter øvelsen.
 • Dersom du er i karantene eller isolasjon skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du har symptomer / er syk skal du ikke evakuere under øvelsen
 • Dersom du synes det er ubehagelig å evakuere sammen med mange naboer trenger du ikke delta. Dette gjelder alle, og spesielt om du er i risikogruppen for COVID19.
 • Uavhengig om du deltar eller ikke, gjør deg kjent med retningslinjene for evakuering.

Thursday 17th of September we are planning an evacuation drill. The purpose of the fire drill is to make everyone aware of what to do in the case of an emergency, and to identify any areas for improvement.

The drill is being planned for: Thursday 17th of September 6 pm

Please read the fire instruction at http://www.hoffsparken.no/branninstruks/

Summary – When the fire alarm sounds:
– Ensure everyone is notified
– Shut doors and windows
– Move quickly and in a controlled manner out of the building
– Do not use the elevator
– Meet up at the muster point

The muster point is outside the Fara bike shop (the old Garderobemannen).

Contact the board if the fire alarm in your apartment does not work.

COVID19 / Coronavirus precautions:

 • Keep a minimum 1 meter distance to your neighbors, in the stairs as well as at the muster point. Elevators are not to be used.
 • We recommend using a face mask
 • Disinfect / wash your hands after the drill
 • If you are in quarantine or isolation you are not to take part in the drill
 • If you experience symptoms or are feeling unwell you are not to take part in the drill
 • If you do not feel comfortable participating in the drill you do not have to. This applies to everyone and in particular to those in COVID19 risk groups.
 • Whether you choose to participate or not, make yourself familiar with the fire instructions.

MvH Styret

Utskifting av sirkulasjonskrets for varmtvann

Sameiet har i flere år vært plaget av hyppige lekkasjer i sirkulasjonskretsen for varmtvann, og tilhørende kostbare reparasjoner.

Styret har derfor besluttet å skifte ut sirkulasjonskretsen i garasjetaket. Arbeidet vil starte allerede mandag 7. september og vare i intil to uker. I hele perioden blir sirkulasjonskretsen koblet fra. Dette vil innebære at det tar lenger tid før man får varmtvann til leilighetene, spesielt høyt opp i byggene.

Med nåværende takt på lekkasjene er denne investeringen innspart allerede i løpet av et par år. Styret har gjennomført en anbudsrunde og det er Assemblin (vår faste VVS-partner) som vil utføre arbeidet.


MvH Styret

Lading av el-bil for alle gjester som prøveordning

Hoffsparken har tre ladestasjoner for el-bil på våre gjesteparkeringsplasser. Disse har vært låst med nøkkel, og tilgangen har vært kontrollert med en abonnementsordning til selvkost. Kun en håndfull beboere har vært med på ordningen og strømforbruket har vært minimalt.

Styret ønsker at ladestasjonene skal komme (gjester av) alle beboere i Hoffsparken til gode. Som en prøveordning avslutter vi fra i dag abonnementsordningen og låser opp stasjonene slik at alle som er på besøk med el-bil kan lade.

Vi tillater oss å minne om at parkeringsreglene for gjesteparkeringsplassene naturligvis også gjelder for ladestasjonene og håndheves svært effektivt av Aker P-drift. Disse er tydelig gjengitt på skilt. Det er ikke meningen at beboere skal lade her.

Vi vil vurdere prøveordningen fortløpende.


MvH Styret

Sign up for automatic SMS-alerts from Hoffsparken

Hoffsparken Boligsameie (Styret) uses SMS to provide all apartment owners with urgent information (such as whenever there is a need to turn off the water for repairs). The service is provided by OBOS and all apartment owners are automatically registered.

If you are a tenant in Hoffsparken, you may also sign up for this service. To do this just send OBOS START 5636 to 2030


Styret

Montering av ny garasjeport 4 august (utsatt fra tidligere annonsert 28 juli)

Vi viser til tidligere innlegg om at vår garasjeport trenger reparasjon etter at den ble kjørt inn i av en bil.

Styret har vurdert nødvendig fremdtidig vedlikehold av den gamle porten i forhold til merkostnaden av en helt ny port og funnet at det er økonomisk fornuftig å investere i ny port (ca 18000 kr utover det forsikringen dekker).

Den nye garasjeporten monteres tirsdag 4 august, i tidsrommet 08-1530. Vi ber alle som har mulighet til å kjøre inn/ut utenom dette tidsrommet slik at forstyrrelsene for montøren minimeres.

Vi vil sende ut SMS-varsel en dag i forveien.


MvH Styret

Takk for innsatsen ved årets dugnad!

Årets dugnad er over og styret ønsker å takke alle som stilte opp for innsatsen! Sammen fikk vi rakt, kostet, luket og gjort anlegget klart for sommeren.

Dugnadsgodtgjørelsen trekkes fra på felleskostnadene ved første anledning.


MvH Styret