Om Hoffsparken Boligsameie

Hoffsparken boligsameie – generelle opplysninger
Boligsameiets beliggenhet er på Skøyen i Oslo. Boligsameiet består av eierseksjoner med tilsammen 101 leiligheter fordelt på tre bygg: Eierseksjonene har adresse Hoffsveien 6, 8 og 12.

Hoffsparken residential condominium – general information
Teh condominium is located at Skøyen in Oslo. Residential condominium comprises of units with a total of 101 apartments in threebuildings: Do sections have address Hoffsveien 6, 8 and 12

Offisiell firmainformasjon:

Selskapsnavn: Hoffsparken Boligsameie
Selskapsnr:5636
Organisasjonsnr:988870064
Selskapstype: Sameie
Forretningsfører:OBOS Eiendomsforvaltning AS
E-post til forretningsfører:jan.kenneth.dokken@obos.no
Kontrakttype: Ordinær
Bydel:6 Ullern
Kommunenavn: Oslo
Kommunenr.:
0301
Gårdsnr.:31
Bruksnr: 203
Antall leiligheter101
Fakturaadresse (papir):S. 5636, Hoffsparken Boligsameie
V/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING
PB 6668 ST. OLAVS PLASS
0129 OSLO
Fakturaadresse (e-post)fakturaavdelingen@obos.no
Konti:
Driftskonto (må ha KID):9820 17 80306
KID: 8850000029835
Sparekonto:9820 17 15067
Hjemmesidehttp://www.hoffsparken.no
Facebook gruppehttps://www.facebook.com/groups/Hoffsparken/
E-poststyret.hoffsparken@gmail.com
FakturabehandlingJa
Sameiets forsikringingOBOS boligselskapsforsikring hos Tryg
Forsikringsnr 2017  10590  1  1
Kundenr 5636

Se mer om sameiets forsikring her.
Oversikt over leiligheterSeksjoner, adresser, leiligheter og parkeringsplasser