Seksjoner, adresser, leiligheter og garasjeplasser

wdt_ID Seksjon Adresse Leilighet Garasjeplass
1 1 Hoffsveien 6 A 101 65
2 2 Hoffsveien 6 A 102 71
3 3 Hoffsveien 6 B 103
4 4 Hoffsveien 6 C 104
5 5 Hoffsveien 6 D 105 50
6 6 Hoffsveien 6 E 106 16
7 7 Hoffsveien 6 F 107 7
8 8 Hoffsveien 6 G 108 66
9 9 Hoffsveien 6 A 201 73, 74
10 10 Hoffsveien 6 A 202 72
Seksjon Adresse Leilighet Garasjeplass