Sjekk av balkong

Bilde

Fyll inn skjemaet under slik at styret får registrert tilstanden å din balkong.