Viktige kontakter

VÅR FORVALTNINGSKONSULENT / KONTAKTPERSON HOS OBOS (Contact at OBOS is:)

Jan Kenneth Dokken

Jan Kenneth Dokken kan treffes mellom 09:00 og 15:00 – på telefon 22 86 55 13,

eller e-post: jan.kenneth.dokken@obos.no

Kontaktpunkter for vaktmester og akutte situasjoner:

1 Hjelpende Hånd AS

ServiceTelefon: 02460

Epost: service@1hh.no

Nødtelefoner utenom åpningstid (Emergency call numbers):

Akutt vannlekkasje: (Acute waterleak)

Rørleggervakta tlf 23 12 65 50

Akutt skadesanering (Acute heavy damage):

Polygon tlf 22 28 31 10

Ved HEISSTANS: Varsle KONE på telefon 04347

Ved nattebråk eller tegn til at sikkerheten til eiendom og beboere er truet, f.eks. ved at uvedkommende forsøker å ta seg inn i anlegget vårt etc:

Varsle Securitas på tlf 22 97 10 70